Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Management projektů

MPR Ak. rok 2009/2010 letní semestr 5 kreditů

Životní cyklus projektu. Procesně orientovaná organizace. Procesy projektového řízení. Základní pojmy řízení procesů. Definování procesů. Měření výkonnosti a kvality procesů. Motivační faktory pro zdokonalování procesů. Techniky průběžného zdokonalování procesů. Struktura projektového týmu pro zdokonalování procesů. Vztah řízení procesů k řízení projektů a k celkovému řízení kvality. Aplikace procesů v řízení projektů. Programová podpora pro uplatnění procesů v projektovém řízení. Standardy a normy pro projektové a procesní řízení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. pc laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 10 cvičení, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen: vytvářet plány a pomocné plány projektů, identifikovat monitorovací a řídící mechanizmy projektů v IT, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi řízením procesů a řízením projektů. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů a porozumí technikám zdokonalování procesů.

Cíle předmětu

Získat reálnou představu o principech, smyslu, roli a ostatních aspektech řízení procesů v projektech IT. Pochopit vztahy řízení procesů k řízení projektů a k TQM (Total Quality Management). Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení. Seznámit se s metodami měření kvality procesů, s postupy implementace řízení procesů a se základními standardy a normami procesního řízení.

Literatura studijní

 • Rosenau, M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.
 • Kališ, J., Říha, M.: Microsoft Office Project, Kompletní průvodce pro verze 2007 a 2003, Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-1931-0.
 • Pitaš, J. a kol.: Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, o.s., 2008, ISBN 978-80-214-3665-7.
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2848-3.

Literatura referenční

 • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fourth Edition, Project Management Institute, 2008, ISBN 978-1-933890-51-7.
 • Schwalbe, K.: Information Technology Project Management, Thomson Course Technology, 2006, ISBN 13 978-0-619-21526-2.
 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, 314 p., ISBN 0-8493-1932-3.
 • Rosemann, M.: Process Management, Springer - Verlag, 2003, 337 p., ISBN 3-540-43499-2.
 • Dyba, T.: Process Improvement in Practice: A Handbook for IT Companies Kluwer Academic, 2004, 113 p., ISBN 1-4020-7869-2.
 • Munson, C.: Software Engineering Measurement, AUERBACH PUBLICATION, 2003, 443 p., ISBN 0-8493-1503-4.
 • Goldratt, E.M.: Kritický řetěz, AFNOR, 2002, 265 s., ISBN 2-1246-5613-9.
 • Hallows, J.: Information Systems Project Management, AMACON, 2005, 288 p., ISBN 0-8144-7273-7.

Osnova přednášek

 1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení, souvislosti projektového řízení, procesy projektového řízení.
 2. Principy uplatnění procesního přístupu k řízení projektů.
 3. Proces definování projektu.
 4. Procesy plánování projektu.
 5. Procesy organizování projektu.
 6. Procesy provádění projektu
 7. Procesy řízení projektu.
 8. Proces uzavření projektu.
 9. Měření kvality a výkonnosti procesů.
 10. Principy zdokonalování procesů.
 11. Metody a postupy využívané v projektovém řízení. Kritický řetěz.
 12. Standardy a normy v projektovém a v procesním řízení.
 13. Softwarová podpora pro řízení projektů a procesů.

Osnova ostatní - projekty, práce

Studenti pracují v týmech (až 10 studentů/tým), analyzují reálný problém a implementují jeho řešení jako řízený projekt. Zaznamenávají metriky procesů. Jsou průběžně kontrolovány milníky.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení dvou domácích úloh a půlsemestrálního testu. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Kontrolovaná výuka

2 opravované domácí úlohy (10 bodů). Půlsemestrální písemný test (10 bodů).  Hodnocený týmový projekt s obhajobou (30 bodů). Závěrečná písemná zkouška (50 bodů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru