Detail předmětu

Pokročilé asemblery

PAS Ak. rok 2009/2010 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Chráněný režim procesorů Pentium: princip ochrany, registry, správa paměti, soubor instrukcí. Technika programování v chráněném režimu, správa úloh, virtuální režim. Využití nízkoúrovňového Win32 API v aplikacích pro Windows. Technologie programování s využitím nových multimediálních instrukcí současných procesorů Pentium (MMX, SSE a 3DNow!). 64-bitové aplikace pro procesory AMD.

Garant předmětu

Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 16 hod. pc laboratoře, 10 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 15 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Seznámit s principy chráněného režimu. Naučit vytvářet programy používající instrukce MMX, SSE a 3DNow! a programy pracující v chráněném režimu. Naučit programovat pomocí Win32 API na nejnižší úrovni.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s programováním náročnějších aplikací na nejnižší úrovni. Naučit používat instrukce multimediálního rozšíření procesorů Pentium. Seznámit s principy programování v chráněném režimu a použitím rozhraní Win32 API v nízkoúrovňových aplikacích. Seznámit s 64-bitovými procesory.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nezbytná je základní znalost asembleru procesorů rodiny 80x86 (pro studenty FIT je to předmět IAS) a znalost programování v NASM.

Literatura studijní

 1. Zbořil, F.: Strojově orientované jazyky, skripta, VUT v Brně, 1991, ISBN 80-214-0349-7
 2. Abel, P.: IBM PC Assembly Language and Programming, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-317729-7
 3. Hyde, R.: The Art of Assembly Language, No Strach, 2003, ISBN 1886411972

Literatura referenční

 1. Hyde, R.: The Art of Assembly Language, No Strach, 2003, ISBN 1886411972
 2. Irvine, K.R.: Assembly Language for Intel-Based Computers, Prentice Hall, 2002, ISBN 0130910139
 3. Bistry, D.: The Complete Guide to MMX Technology, McGraw-Hill/TAB Electronics, 1997, ISBN 0070061920
 4. Zbořil, F.: Strojově orientované jazyky, skripta, VUT v Brně, 1991, ISBN 80-214-0349-7
 5. Abel, P.: IBM PC Assembly Language and Programming, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-317729-7

Osnova přednášek

 1. Win32 API: programování aplikací ve Windows (konzola)
 2. Win32 API: programování aplikací ve Windows  (okna)
 3. Instrukce MMX
 4. Aplikace instrukcí MMX v multimediálních aplikacích
 5. Instrukce SSE a 3DNow!
 6. Aplikace SSE a 3DNow! v obecných aplikacích
 7. Aplikace SSE a 3DNow! ve 3D grafice
 8. Architektura procesorů Pentium: soubor registrů, adresování paměti, přerušení
 9. Chráněný režim procesoru (Protected Mode): soubor instrukcí a principy
 10. Chráněný režim procesoru (Protected Mode): FPU, práce s pamětí
 11. Zásady programování v chráněném režimu, správa úloh
 12. Programování 64-bitových aplikací
 13. 64bitové procesory (AMD 64): architektura, instrukce, rozšíření a změny

Osnova počítačových cvičení

 1. Přepnutí procesoru do chráněného režimu a přepínání úloh v chráněném režimu
 2. Win32 API - konzolová aplikace
 3. Win32 API - klasická aplikace s okny I 
 4. Win32 API - klasická aplikace s okny II
 5. Aplikace instrukcí MMX
 6. Obecná aplikace instrukcí SSE
 7. Aplikace instrukcí SSE ve 3D grafice
 8. Práce na individuálních programech

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt: program v chráněném režimu využívající instrukce MMX, SSE a Win32 API.

Průběžná kontrola studia

 1. Půlsemestrální písemná zkouška.
 2. Hodnocený projekt.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou je půlsemestrální zkouška, hodnocený projekt s obhajobou a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru