Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pokročilá počítačová grafika

PGP Ak. rok 2009/2010 zimní semestr 5 kreditů

Reprezentace scény dynamické vizualizace, matematické a procedurální textury - generování, zobrazování a animace, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, návrh a implementace animačního systému kloubových struktur, dynamika v počítačové animaci, animace měkkých objektů, animace mimiky a pohybu postav, speciální metody zobrazování ("nerealistické zobrazování").

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Navrátil Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zuzaňák Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučí se i praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti si procvičí týmovou práci na projektech, práci s literaturou a praktickou znalost jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Seznámit se s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučit se praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012

Literatura referenční

 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C., Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN:1558602771
 • Ebert, D., S. et al., Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228760-6 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X

Osnova přednášek

 1. Úvod, omezení počítačové grafiky (slajdy Zemčík 23.9.2009)
 2. Zobrazování krajiny (slajdy pdf, slajdy ppt, CLOD video, GEOMETRY CLIPMAPS video, STRIPMASK video, STRIPMASK MOBILE video Přibyl 30.9.2009)
 3. Holografie (Zemčík, 7.10.2009)
 4. Rozsáhlé scény, level of detail (slajdy Kršek 14.10.2009)
 5. Optimalizace sledování paprsku (slajdy, program pray pro ray-tracing, další slajdy Zemčík 21.10.2009)
 6. Zobrazování scén s velkým rozsahem - HDR (slajdy a video), nerealistické zobrazování (Zemčík slajdy 4.11.2009)
 7. Haptic a stereozobrazení (Sochor, FI MU, 11.11.2009)
 8. Virtuání a rozšířená realita (Beran, 18.11.2009)
 9. Shadery (slajdy Herout 25.11.2009)
 10. Geometrická algebra, projekce (Zemčík, 1.12.2009)  
 11. Test, "Něco o CUDA" (M. Frydrych, NVidia, Helsinki)
 12. Animace kloubních soustav, "motion capture" (Fědor, Illusion Softworks slajdydruhé slajdy 16.12.2009)

Témata přednášek jsou orientační a budou v průběhu semestru aktualizována.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávané projekty (viz informace k projektům v IS)

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru