Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Inteligentní senzory

SEN Ak. rok 2009/2010 zimní semestr 5 kreditů

Elementární senzory, jejich dělení, typy, parametry. Vodivost, elektronické součástky a výroba senzorů. Způsob měření fyzikálních veličin. Získávání, přenos a zpracování senzorických dat. Definice inteligentních senzorů, jejich princip, příklady použití. Soft-computing a možnosti jeho využití na poli inteligentních senzorů. Senzorové sítě - komunikace, centralizovaný a decentralizovaný systém měřících řetězců, multiagentní systémy. Příklady z praxe a budoucí vývoj - nanosenzory, biosenzory.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 4 hod. laboratoře, 18 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 4 cvičení, 4 laboratoře, 22 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Hájek Josef, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Marvan Aleš, Ing. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Seznámit se s problematikou měření fyzikálních veličin. Naučit se, jak jsou fyzikální veličiny převáděny pomocí senzorů do elektrické formy. Naučit se, jak jsou takto získaná data přenášena, zpracovávána a využívána.

Cíle předmětu

Seznámit s problematikou měření fyzikálních veličin. Naučit, jak jsou fyzikální veličiny převáděny pomocí senzorů do elektrické formy. Naučit, jak jsou takto získaná data přenášena, zpracovávána a využívána ke konkrétním účelům.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Vyžadováno platné školení z Vyhlášky č. 50.

Literatura studijní

 1. Martinek, R.: Senzory v průmyslové praxi, BEN - technická literatura, 2004, ISBN 80-7300-114-4
 2. Fraden, J.: Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, AIP Press, 2003, ISBN 0387007504
 3. Frank, R.: Understanding Smart Sensors, Artech House Publishers, 2000, ISBN 0890063117

Literatura referenční

 1. Martinek, R.: Senzory v průmyslové praxi, BEN - technická literatura, 2004, ISBN 80-7300-114-4
 2. Švec, J.: Příručka automatizační a výpočetní techniky, SNTL, 1975
 3. Fraden, J.: Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, AIP Press, 2003, ISBN 0387007504
 4. Frank, R.: Understanding Smart Sensors, Artech House Publishers, 2000, ISBN 0890063117
 5. Brignell, J., White, N.: Intelligent Sensor Systems (Sensors), Institute of Physics Publishing, 1994, ISBN 0750302976
 6. Ristic, L.: Sensor Technology and Devices, Artech House Publishers, 1994, ISBN 0890065322

Osnova přednášek

 1. Úvod - senzory, jejich typy, dělení, parametry, co jsou to mikroelektronické a mikroelektromechanické systémy.
 2. Vodivost v různých materiálech a součástky pro výrobu senzorů, stručná informace o výrobě senzorů.
 3. Vybrané druhy měření různých veličin (určení pozice, měření tlaku, průtoku, teploty, optických, elektrických, chemických a magnetických veličin).
 4. Základní principy snímání senzorů (funkční, fyzikální) - jak fungují senzory.
 5. Získávání dat ze senzorů. Principy získávání a přenosu dat (signály a jejich typy, sběrnice).
 6. Zpracování dat. Rozpoznávání vzorů, klasifikace.
 7. Inteligentní senzory I. - Úvod, příklady jednoduchých senzorů.
 8. Inteligentní senzory II. - Komplexní senzory, biometrické senzory (snímače otisků prstů, skenery sítnice, aj.).
 9. Soft-Computing (fuzzy logika, neuronové sítě, agentní systémy), způsob využití v inteligentních senzorech.
 10. Senzorové sítě I. - Centralizovaný a decentralizovaný systém měřících řetězců. Komunikace (IEEE 1415), distribuované systémy.
 11. Senzorové sítě II. - Síť senzorů jako multiagentní systém.
 12. Příklady z praxe, ukázky nasazení konkrétních senzorů.
 13. Budoucnost inteligentních senzorů, trendy (nanosenzory, biosenzory).

Osnova numerických cvičení

 1. Teoretické výpočty - měření, chyby.
 2. Teoretické výpočty - vybrané postupy měření.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Zpracování projektu z vybrané oblasti předmětu.

Průběžná kontrola studia

 1. Půlsemestrální písemný test
 2. Účast a aktivní práce v laboratořích + cvičeních
 3. Projekt

Podmínky zápočtu

Alespoň 15 bodů získaných během semestru.
Nahoru