Detail předmětu

Simulační nástroje a techniky

SNT Ak. rok 2009/2010 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Teorie modelování a simulace, DEVS (Discrete Event System Specification) formalismus. Simulační systémy, metody jejich implementace. Algoritmy pro řízení simulace, paralelní a distribuovaná simulace. Simulace spojitých, diskrétních a kombinovaných systémů: metody popisu, nástroje, numerické metody. Modely speciálních tříd systémů a odpovídající simulační metody. Systémy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi. Multimodely. Úvod do verifikace a validace simulačních modelů a řízení simulačních experimentů. Přehled metod vizualizace a vyhodnocování výsledků simulace. Příklady simulačních systémů a modelů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základy teorie související s modelováním. Pochopení principů implementace simulačních nástrojů. Znalost simulačních metod a technik pro různé třídy simulačních úloh.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Vytváření simulačních nástrojů, modelů a použití simulačních technik v praxi

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty s principy metod, nástrojů a technik vhodných pro modelování a simulaci různých typů dynamických systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy modelování, simulace, algoritmizace a numerické matematiky.

Literatura studijní

 • Rábová, Z. a kol.: Modelování a simulace, VUT Brno, 1992, ISBN 80-214-0480-9
 • Cellier, F., Kofman, E.: Continuous System Simulation, Springer, 2006, ISBN: 978-0-387-26102-7
 • Fishwick, P.: Simulation Model Design and Execution, Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-098609-7
 • Soubor materiálů dostupný na WWW stránce předmětu.

Literatura referenční

 • Fishwick, P.: Simulation Model Design and Execution, Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-098609-7
 • Law, A., Kelton, D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 2000, ISBN 0-07-100803-9
 • Zeigler, B., Praehofer, H., Kim, T.: Theory of Modelling and Simulation, second edition, Academic Press, 2000, ISBN 0-12-778455-1
 • Ross, S.: Simulation, Academic Press, 2002, ISBN 0-12-598053-1
 • Cellier, F., Kofman, E.: Continuous System Simulation, Springer, 2006, ISBN: 978-0-387-26102-7
 • Fujimoto, R.: Parallel and Distribution Simulation Systems, John Wiley & Sons, 1999, ISBN:0471183830
 • Chopard, B.: Cellular Automata Modelling od Physical Systems, Cambridge University Press, 1998, ISBN:0-521-67345-3

Osnova přednášek

 1. Úvod. Teorie modelování a simulace, DEVS formalismus.
 2. DEVS simulátor.
 3. Simulační systémy: klasifikace, principy implementace. Algoritmy pro řízení simulace. Paralelní a distribuovaná simulace.
 4. Spojitá simulace: numerické integrační metody, tuhé systémy, algebraické smyčky, prostorové systémy. Simulační systém Dymola, jazyk Modelica.
 5. Diskrétní simulace: implementace událostí a procesů. Modelování systémů hromadné obsluhy.
 6. Kombinovaná simulace: stavové události, synchronizace spojité a diskrétní části.
 7. Modelování systémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi. Úvod do analýzy citlivosti systému na parametry.
 8. Modely číslicových systémů a odpovídající simulační metody.
 9. Celulární automaty a jejich použití pro simulaci.
 10. Modelování neurčitosti, využití fuzzy logiky v simulaci.
 11. Multimodely. Optimalizační metody. Kvalitativní simulace.
 12. Řízení simulačních experimentů, vyhodnocování výsledků simulace, úvod k verifikaci a validaci simulačních modelů. Metody vizualizace výsledků simulace. Uživatelská rozhraní simulačních systémů. Simulace a virtuální realita.
 13. Případová studie simulačního systému. Příklady simulačních modelů.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Samostatné řešení netriviálního simulačního problému, případně rozšíření zadaného simulačního nástroje o nové možnosti modelování.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Alespoň polovina bodů za každý projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, 1. ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, libovolný ročník, povinně volitelný skupina B
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina M
 • Program IT-MGR-2, obor MGM., 2. ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MIN, MIN., 1. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, MIS., MPS, MSK, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMI, 2. ročník, povinně volitelný skupina M
 • Program IT-MGR-2, obor MMM, 1. ročník, povinně volitelný skupina M
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, 1. ročník, povinně volitelný skupina C
Nahoru