Detail předmětu

Výtvarná informatika

VIN Ak. rok 2009/2010 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do "Computer Art", stručná historie "Computer Art" ve světě i doma, esteticky produktivní periodické funkce (trigonometrické funkce, cykloidy apod.), chaotické atraktory (diferenciání rovnice), geometrické substituce (iterace transformací), výtvarné algoritmy s náhodnými parametry (generátory pseudonáhodných čísel s různým rozložením, kombinace generátorů), fraktální grafika (dynamika v komplexní proměnné, 3D řezy kvaternionů, Lindenmayerovy přepisovací gramatiky, systémy afinních transformací apod.), mozaiky periodické, neperiodické a aperiodické (grupy symetrií, grafy, gramatiky), dekorativní uzly (topologie, grafy), výtvarné zpracování rastrového obrazu (monadické a dyadické operace, konvoluční filtry, morphing, warping. apod.), speciální kresebné a rytecké techniky (NPR algoritmy), exaktní estetika, (numerická estetika dle Birkhoffa, Benseho aj.), budoucnost "Computer Art".

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Staudek Tomáš, Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se s principy aplikace informatiky ve výtvarném umění, seznámí se s příklady, naučí se též praktickým dovednostem z oblasti výtvarné informatiky, seznamí se i s historií a výhledem do budoucna, prakticky budou realizovat výtvarné práce.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy aplikace informatiky ve výtvarném umění, seznámit se s příklady, naučit studenty praktickým dovednostem z oblasti výtvarné informatiky, seznamit se s historií a výhledem do budoucna, prakticky realizovat výtvarné práce.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost práce s počítačem a základní znalosti o principech počítačové grafiky.

Literatura studijní

 • Kulka, T.: Umění a kýč. Torst, Praha 1994
 • Bertók, I., Janoušek, I.: Počítače & umenie. SPN 1989
 • Stiny, G., Gips, J.: Algorithmic Aesthetics; Computer Models for Criticism and Design in the Arts. University of California Press, 1978

Literatura referenční

 • Peitgen, H. O., Saupe D. eds.: The Science of Fractal Images. Springer Verlag, New York, 1989, ISBN 0-387-96608-0
 • Todd, S., Latham, W.: Evolutionary Art and Computers. ISBN 0-12-437185-X
 • Lord, E. A., Wilson, C. B.: The Mathematical Description of Shape and Form. John Wiley & Sons, New York 1984
 • Barnsley, M.: Fractals Everywhere. Academic Press, Inc., Boston, New York, 1988, ISBN:0-12-079062-9
 • Prusinkiewicz, P., Lindenmayer, A.: The Algorithmic Beauty of Plants. Springer-Verlag, New York 1990

Osnova přednášek

 1. Úvod do "Computer Art", motivace
 2. Historie "Computer Art"
 3. Esteticky produktivní algoritmy
 4. Periodické funkce
 5. Chaotické atraktory
 6. Fraktální grafika I
 7. Fraktální grafika II
 8. Mozaiky
 9. Dekorativní uzly
 10. Výtvarné zpracování rastrového obrazu I
 11. Výtvarné zpracování rastrového obrazu II
 12. NPR systémy
 13. Budoucnost "Computer Art"

Osnova počítačových cvičení

Cvičení sledují témata přednášek (pro cvičení jsou připraveny programy).

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně zadávané projekty.

Průběžná kontrola studia

 • Test - až 10 bodů
 • Projekt - až 40 bodů
 • Závěrečná zkouška - až 50 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje test, individuální projekt a závěrečnou zkoušku. Test nemá náhradní termín, závěrečná zkouška má dva možné opravné termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru