Detail předmětu

Vizualizace a CAD

VIZ Ak. rok 2009/2010 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Přehled v oblasti počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design). Specifikace základních principů a funkcí těchto systémů pro: práci ve 2D, práci ve 3D, zajištění přesnosti, modelování 3D scén, přípravu scén a jejich vizualizaci. Metody vizualizace scén. Metody výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazba na vizualizaci. Reprezentace dat pro CAD systémy a vizualizaci. Specifikace uživatelských rozhraní pro CAD systémy. Specifikace základních principů programování v CAD systémech.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Bartoň Radek, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Vědomosti a dovednosti orientované na předmět:

 • Studenti porozumí základním principům počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design)
 • Seznámí se s prací ve 2D CAD systému
 • Seznámí se s prací ve 3D CAD systému
 • Naučí se modelovat 3D scény
 • Naučí se připravit 3D scénu pro vizualizaci
 • Seznámí se s metodami vizualizce scén
 • Seznámí se s problematikou výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazbou na vizualizaci
 • Naučí se základům programování v CAD systémech

Cíle předmětu

Základní charakteristika podle ECTS:
Získat přehled v oblasti počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design). Seznámit se základními principy a funkcemi těchto systémů, především: práce ve 2D; práce ve 3D; zajištění přesnosti; modelování 3D scén; příprava scén pro vizualizaci; vizualizace scén. Seznámit se s problematikou výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazbou na vizualizaci. Naučit se základní principy programování v CAD systémech.

Literatura studijní

 • Žára, J., Beneš, B., Felkel, P.: Moderní počítačová grafika, ComputerPress, 612 s., 2005, ISBN 80-251-0454-0
 • Watt, A., Watt, M.: Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practice, Addison-Wesley, 1992, ISBN 0-201-54412-1
 • Moeller, T., Haines, E.: Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1-56881-101-2

Literatura referenční

 • Farin, G.: Curves and Surfaces for CAGD, Academic Press, 1997, ISBN 0-12-249054-1
 • Sillion, F., Puech, C.: Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN 1-55860-277-1
 • Ebert, D., S. et al.: Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228730-4

Osnova přednášek

 1. Úvod do problematiky vizualizace a CAD
 2. Základní principy a funkce CAD systémů
 3. Reprezentace dat v CAD systémech
 4. Typy a aplikace CAD systémů
 5. Sdílení dat v CAD systémech
 6. Uživatelská rozhraní CAD systémů
 7. Programování v CAD systémech
 8. Vazba mezi vizualizací a CAD
 9. Specifika scény pro vizualizaci
 10. Reprezentace scény pro vizualizaci
 11. Klasické metody vizualizace
 12. Metody "renderingu" pro vizualizaci
 13. Budoucí vývoj CAD a vizualizačních systémů

Osnova numerických cvičení

 1. Úvod do cvičení, seznámení s používaným CAD systémem
 2. Základy práce ve 2D
 3. Základy práce ve 3D
 4. Vytváření scény ve 3D
 5. Příprava scény pro vizualizaci
 6. Vizualiace scény

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně zadávané projekty v návaznosti na cvičení.

Průběžná kontrola studia

 • Samostatné vypracování projektu ze cvičení, 40 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 60 bodů
 • Minimum pro závěrečnou písemku je 15 bodů
 • Hranice pro úspěšné absolvování předmětu podle pravidel ECTS - 50 bodů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru