Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Informační systémy

IIS Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů. Historie informačních systémů. Ekonomické informační systémy a jejich výstavba. Specializované informační systémy - přehledově. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Kroulík Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)
Masařík Karel, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi.

Cíle předmětu

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na databázové technologii. Podrobněji se seznámit s informačními systémy používanými pro ekonomické řízení.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Birkhoff,G., Bartee,T.,C.: Aplikovaná algebra, Alfa-vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatury n.p., Bratislava Pravda 1981, 388 stran.
 • Bradley,N.: XML - kompletní průvodce, Grada Publishing Praha 200, 536 stran, ISBN 80-7169-949-7
 • Codd,E.: A relational model of data for large shared data banks. Communication of the ACM 13(6): 377-387
 • Chen,P.: The Entity Relationship Model Towards a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems 1(1): 9-36
 • Flanagan,D.: JavaScript Kompletní průvodce, Computer Press Praha 2002, 825 stran, ISBN 80-7226-626-8
 • Kosek,J.: PHP - Tvorba internetových aplikací, Grada publishing Praha 1999, 490 stran, ISBN 80-7169-373-1
 • Lanngridge,S.: DHTML Utopia: Modern Web Design, Using JavaScript & DOM, Sitepoint Publishing - Collingwood Australia 2005,317 stran, ISBN 0-9579218-9-6
 • Lewis,P.M., Bernstein,A., Kifer,M.: Databases and Transaction Processing, Addison-Wesley 2002, 1011 stran, ISBN 0-201-70872-8
 • Musciano,Ch.,Kennedy,B.: HTML a XHTML Kompletní průvodce, 633 stran, ISBN 80-7226-407-9
 • Pokorný,J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 stran, ISBN 80-200-0177-8
 • Preparata, F.P., Yeh,R.T.: Úvod do teorie diskrétních matematických štruktúr, Alfa 1982, 328 stran
 • Sperberg-McQueen,C.M.,Burnard,L.: A Gentle Introduction to SGML [online], 1994
 • Škultéty,R.: JavaScript Programujeme internetové apliakce, Computer Press Praha 2001, 208 stran, ISBN 80-7226-457-5
 • Wiener,N.: Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích, Teoretická knižnice inženýra Státní nakladatelství technické literatury Praha 1960, 148 stran
 • Williams,H.L.,Lane,D.:PHP a MySQL Vytváříme webové databázové aplikace,Computer Press Praha 2002, 530 stran, ISBN 80-7226-760-4

Literatura referenční

 • Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 str., ISBN 80-200-0177-8
 • St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 str., ISBN 80-7226-170-3
 • Kifer, M., Bernstein, A., Lewis, P. M.: Database systems: An Application-oriented Approach, Second Edition, Pearson Education 2006, ISBN 0-321-26845-8.

Osnova přednášek

 • pojem informace a informačního systému, model a jeho zobrazení, OLTP a OLAP
 • konceptuální modelování,zopakovaní definice dat, základní modelovací principy, struktura a kolekce
  definice procesu a transakční modely, možnosti definic sémantických omezení
 • informační systém jako oběh dokladů - definice typů dokladů, SGML, XML jako prostředky pro definici typů dokladů. Přehled technologie XML, DTD jako jazyk pro definici typů dokladů
 • HTML jako typ dokladů SGML a XHTML jako typ dokladů XML, DOM
 • XML jako prostředek pro popis strukturovaných dat - XPath jako dotazovací jazyk nad XML
 • klientská část informačního systému - úvod do klientského JavaScriptu
 • klientská část informačního systému - JavaScriptová technologie pro generování stránek
 • serverová část informačního systému - úvod do PHP a MySQL
 • úvod do OLAP
 • příklad návrhu OLTP informačního systému -  školní informační systém

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Projekt - implementace informačního systému s webovým rozhraním

Průběžná kontrola studia

Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Podmínky zápočtu

Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru