Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

PDS Ak. rok 2009/2010 letní semestr 5 kreditů

Bezpečnostní kódy a správa chyb. Bitová a paketová synchronizace. Vícenásobný přístup. Řízení toku dat. Metody řízení vícenásobného přístupu. Techniky přepínání. Architektury přepínačů. Struktura Internetu. Směrování v Internetu. Směrování při skupinovém adresování. Plánování zdrojů. Správa chyb na úrovni paketů. Řízení toku. Správa provozu. Protokolové inženýrství a formální specifikace. Implementace protokolů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 10 laboratoře, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; být informován o příslušných formálních nástrojích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Literatura studijní

 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998, ISBN 80-7226-098-7 
 • Pužmanová, R., Šmrha, P.: Propojování sítí s TCP/IP. Studijní opora, Kopp, 1999, ISBN 80-7232-080-7

Literatura referenční

 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-39861-3 
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2

Osnova přednášek

 1. Bezpečnostní kódy a správa chyb
 2. Bitová a paketová synchronizace
 3. Vícenásobný přístup
 4. Řízení toku dat
 5. Techniky přepínání paketů
 6. Struktura Internetu a skupinové adresování
 7. Směrování v Internetu
 8. Směrování při skupinovém adresování
 9. Plánování zdrojů
 10. Správa chyb na úrovni paketů
 11. Správa provozu
 12. Protokolové inženýrství a formální specifikace
 13. Implementace protokolů

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Analýza citlivosti protokolu na parametry
 2. Formální specifikace a verifikace komunikační procedury

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.
Nahoru