Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

I2C Ak. rok 2009/2010 zimní semestr 4 kredity

Konfigurace spravovatelných přepínačů. Vytváření sítí LAN a VLAN pomocí přepínačů. Protokoly STP, RSTP a VTP. Koncepce a konfigurace Wifi sítí. Dynamické získávání adres DHCP. Překlady adres NAT a PAT. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Technologie Frame Relay. Bezpečnost počítačových sítí. Správa chyb.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

13 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

45 zkouška, 45 laboratoře, 10 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Konfigurace přepínačů, návrh a implementace sítí LAN a VLAN pomocí přepínačů. Použití protokolů STP, RSTP a VTP. Přehled a konfigurace přistupových bodů Wifi. Studenti se seznámí s různými technologie WAN sítí. V praxi si vyzkouší překlad adres NAT a PAT. Seznámí se s přenosem PPP, Frame Relay a jejich konfigurací na směrovačích. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních a vytváření filtrovacích pravidel ACL. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Vytváření sítí LAN a VLAN, konfigurace přepínačů. Vytváření a konfigurace Wifi sítí. Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN a virtuálních sítí VLAN. Budou prakticky konfigurovat a spravovat tyto sítě na přepínačích Cisco. Dále se studenti seznámí se základními koncepty bezdrátových sítí Wifi a konfigurací přístupových bodů Wifi sítí. V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat NAT a DHCP na směrovačích, komunikaci PPP a Frame Relay. Dozví se, jak zabezpečit síťová zařízení. Naučit se odstraňovat chyby v síťovém prostředí. Obsah předmětu pokrývá znalosti kursů Cisco Akademie CCNA3 a CCNA4 Exploration.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětu IC1 na FIT, případně kursů CCNA 1 a CCNA 2 na jiné Cisco Network akademii.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu NetAcad.

Literatura referenční

 • W. Lewis: LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2008.
 • B.Vachon, R.Graziani: Accessing the WAN. CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press, 2008.

Osnova přednášek

 1. Návrh LAN sítí.
 2. Koncepce přepínačů a konfigurace přepínače.
 3. Virtuální sítě LAN (VLAN).
 4. Protokol VTP, popis a použití v sítích VLAN.
 5. Protokol STP, popis a použití v sítích LAN a VLAN.
 6. Směrování mezi VLAN sítěmi.
 7. Koncepce a základní konfigurace Wifi sítí.
 8. Přehled WAN technologií. Protokol PPP
 9. Komunikace Frame Relay.
 10. Síťová bezpečnost, filtrování ACL.
 11. Širokopásmový přenos, technologie VPN.
 12. Pokročilé adresování - DHCP, NAT, IPv6.
 13. Odstraňování chyb.

Průběžná kontrola studia

 • Vypracování všech modulových testů s min. hodnocením 80%.
 • Zkouška z praktických dovedností - 45 bodů.
 • Závěrečný písemný test - 45 bodů.
 • Projekt v Packet Traceru - 10 bodů

Kontrolovaná výuka

 • Povinná účast na laboratorních cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů s hodnocením min. 80%.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení
 • Vypracování modulových testů na min. 80%

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru