Detail předmětu

Automobilová elektrotechnika

IAEB Ak. rok 2010/2011 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Přehled elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel. Zdroje elektrické energie, alternátory, spouštěče. Zapalovací systémy, osvětlení a signalizační zařízení. Číslicově řízené systémy zapalování. Systémy bezpečnosti provozu vozidla. Navigační systémy. Vliv elektrických zařízení na okolí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Celkový přehled o elektrickém a elektronickém zařízení vozidel. Měření a měřicí metody.

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je vytvoření (získání) přehledu o elektrickém a elektronickém příslušenství automobilů (obecně motorových vozidel), detailně potom o některých hlavních částech (alternátory, startéry, baterie, zapalování).

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy elektrotechniky a elektroniky.

Literatura studijní

 • Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Nakl. F. Malina, Praha, 1995
 • Firemní literatura fy BOSCH, VALEO, MAGNETON.

Literatura referenční

 • Koziej, E.: Elektrotechnika samochodowa WNT Warszawa, 1991
 • Moczala, H.: Elektrische Kleinmotoren. Expert Verlag, Berlin, 1987
 • Veinott, M.: Fractional and Subfractional Horse-power
 • Electrical Motors. Mc Graw-Hill Book Company, 1986
 • Robert Bosch GmbH: Autoelektrik-Autoelektronik. Springer-Verlag, Berlin, 1998
 • Lumley, J.L.: Engines an Introduction. Cambridge University Press, 1999
 • Denton, T.: Automobile Electrical and Electronic Systems. Butterworth-Heinemann, Oxford 2003
 • Firemní literatura fy BOSCH

Osnova přednášek

 1. Systémy elektrických zařízení na vozidle
 2. Alternátory
 3. Akumulátory
 4. Spouštěcí soupravy
 5. Zapalovací systémy
 6. Elektronické zapalování
 7. Kombinované systémy zapalování a vstřikování paliva (motormanagement)
 8. Elektronické systémy pro bezpečnost provozu vozidla
 9. Osvětlení vozidel a signalizační zařízení
 10. Palubní přístroje
 11. Holografické systémy zobrazení údajů na palubní desce (HUD systém)
 12. Navigační systémy
 13. Vliv elektrických a elektronických zařízení vozidel na okolí

Osnova laboratorních cvičení

 1. Metody měření elektrických zařízení motorových vozidel
 2. Měření malých ohmických odporů, momentů, automatizovaný systém měření
 3. Asynchronní motor malého výkonu naprázdno, rozdělení ztrát
 4. Mechanické ztráty alternátoru v závislosti na otáčkách
 5. Proudová charakteristika alternátoru
 6. Kontrolní test
 7. Charakteristiky spouštěče
 8. Zatěžovací charakteristiky motorku pro topení
 9. Měření zapalovacích cívek
 10. Seřízení předstihu zapalování na motoru
 11. Měření vysokootáčkových strojů
 12. Měření dynamických parametrů elektrických strojů
 13. Kontrolní test

Průběžná kontrola studia

Kontrolní test: písemný, 2x za semestr.

Kontrolovaná výuka

Absolvování laboratorních cvičení, vypracování protokolů, jejich kladné hodnocení, kontrolní testy.

Podmínky zápočtu

Účast na cvičení, úspěšné kontrolní testy z laboratorních cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru