Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Počítačové komunikace a sítě

IPK Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. laboratoře, 9 hod. projekty

Bodové hodnocení

65 zkouška, 20 laboratoře, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s RFC dokumenty, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat komunikační protokoly, které splňují specifikace uvedené v RFC dokumetech.

Cíle předmětu

Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kódy pro prezentaci dat, Hammingova vzdálenost. Programovací jazyk C/C++.

Literatura studijní

 1. Halsall F.: Computer Networking and the Internet. Addison-Wesley, 5 vydání, 2005.
 2. Puzmanova R.: Routing and Switching, Time of Convergence?. Addison-Wesley, 2003.
 3. Stevens W. R., Fenner B., Rudoff A. M.: UNIX Network Programming, The Socket Networking API, Volume 1, Addison-Wesley, 3 vydání, 2004.
 4. Halsall F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996.
 5. RFC dokumenty.

Literatura referenční

 1. Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet. Addison-Wesley, 2003.

Osnova přednášek

 1. Úvod do počítačových sítí.
 2. Komunikační model Internetu. Model ISO/OSI. Komunikační služby a protokoly.
 3. Aplikační vrstva a protokoly.
 4. Transportní vrstva. Protokol UDP.
 5. Protokol TCP. Programové rozhraní schránek.
 6. Síťová vrstva. IP protokol. Adresování a směrování.
 7. Směrovací protokoly.
 8. Multicast v Internetu.
 9. Linková vrstva a protokoly.
 10. Přepínání a přepínače.
 11. ATM. Frame Relay. Bezpečnost počítačových sítí.
 12. Rychlé sítě. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly.
 13. Správa počítačových sítí.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Písemná presentace vybrané specifikace protokolu podle RFC dokumentu.
 2. Projekt zaměřený na TCP/IP komunikaci.
 3. Dvě laboratorní cvičení s úlohou.

Průběžná kontrola studia

 • Opravený projekt - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 10 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 10 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 65 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou je 1 projekt, 2 laboratoře s úlohou a závěrečná zkouška. Laboratoře jsou bez možnosti náhrady termínu. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 50% bodového hodnocení za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru