Detail předmětu

Angličtina pro Severní Ameriku

ASA Ak. rok 2010/2011 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Tento předmět je zaměřen na studenty, jenž již mají dostatečné znalosti obecného jazyka pro běžnou komunikaci. Účelem tohoto předmětu je přiblížit studentům jazyková a zejména pak kulturní specifika Severní Ameriky, odlišné dialekty, politické a ekonomické podmínky a další odlišnosti od evropských zvyklostí, jejichž znalost jim usnadní pobyt a pohyb po Kanadě a USA a umožní jim lépe se orientovat v tomto novém a kulturně velmi odlišném prostředí. V průběhu výuky bude nacvičována jak ústní komunikace v modelových situacích, tak i písemná korespondence.

Garant předmětu

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Komunikace i prezentace (ústní a písmená) jsou důležité. Užití každodenních společenských výrazů a idiomů je nedílnou součástí výuky.

Cíle předmětu

Rozvíjení slovní zásoby a upevnění znalostí americké angličtiny. Vedení studentů k aktivní vzájemné komunikaci. Zlepšení znalostí Spojených států amerických a Kanady. Nacvičování písemné korespondence.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilé (tato úroveň odpovídá výstupu úspěšně ukončenému předmětu BAN4 v bakalářském studiu).

Osnova numerických cvičení

 1. Politický systém Kanady a USA a postavení těchto zemí ve světě. Rozdíly mezi USA a Kanadou a porovnání s Evropou. Jejich odlišný přístup ke státnosti a pojetí národa a státu.
 2. Porovnání britské a americké/kanadské angličtiny.
  Seznamování, konverzace po telefonu.
 3. Spojené Státy Americké a Američané: Porovnání jednotlivých regionů, demografie, etnické a náboženské pozadí obyvatelstva.
 4. Kanada a Kanaďané: Porovnání jednotlivých regionů (zejména Québeku a anglofonní Kanady), lingvistické rozdíly.
 5. Cestování po USA a Kanadě za použití různých dopravních prostředků: Specifika cestování autobusem, vlakem a automobilem. Přírodní a kulturní pamětihodnosti. Jak se chovat jako cizinec.
 6. Technologické milníky: Například Hoover Dam. Další technologické milníky USA a Kanady.
 7. Vzdělávací systém: Rozdíly mezi Severní Amerikou a Evropou. Požadavky pro přijetí na univerzitu.
 8. Jak najít práci v Severní Americe: Jaké jsou nezbytné předpoklady? Jací inženýři jsou potřeba? Psaní životopisu, pracovní pohovor, atd.
 9. Pozvánky a chování v restauraci: Jak reagovat na pozvání. Rozdílné přístupy ke stolování a stravování v jednotlivých oblastech Severní Ameriky.
 10. Rekreace a kulturní vyžití v USA a Kanadě: Sport, hudba, státní svátky, volnočasové aktivity.
 11. Tabu. Nevhodná konverzační témata: Politická korektnost a náboženské rozdíly, rozdílný přístup k pohlaví, politická témata, drogy a alkohol, kouření.
 12. Opakování a příprava na test.
 13. Semestrální test.

Průběžná kontrola studia

 • 40% semestrální test,
 • 60% zkouška.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Podmínky zápočtu

Získání nejméně 20 bodů z průběžného testu.

Nahoru