Detail předmětu

Angličtina pro Severní Ameriku

ASA Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Tento předmět je zaměřen na studenty, jenž již mají dostatečné znalosti obecného jazyka pro běžnou komunikaci. Účelem tohoto předmětu je přiblížit studentům jazyková a zejména pak kulturní specifika Severní Ameriky, odlišné dialekty, politické a ekonomické podmínky a další odlišnosti od evropských zvyklostí, jejichž znalost jim usnadní pobyt a pohyb po Kanadě a USA a umožní jim lépe se orientovat v tomto novém a kulturně velmi odlišném prostředí. V průběhu výuky bude nacvičována jak ústní komunikace v modelových situacích, tak i písemná korespondence.

Garant předmětu

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Komunikace i prezentace (ústní a písmená) jsou důležité. Užití každodenních společenských výrazů a idiomů je nedílnou součástí výuky.

Cíle předmětu

Rozvíjení slovní zásoby a upevnění znalostí americké angličtiny. Vedení studentů k aktivní vzájemné komunikaci. Zlepšení znalostí Spojených států amerických a Kanady. Nacvičování písemné korespondence.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilé (tato úroveň odpovídá výstupu úspěšně ukončenému předmětu BAN4 v bakalářském studiu).

Osnova numerických cvičení

 1. Politický systém Kanady a USA a postavení těchto zemí ve světě. Rozdíly mezi USA a Kanadou a porovnání s Evropou. Jejich odlišný přístup ke státnosti a pojetí národa a státu.
 2. Porovnání britské a americké/kanadské angličtiny.
  Seznamování, konverzace po telefonu.
 3. Spojené Státy Americké a Američané: Porovnání jednotlivých regionů, demografie, etnické a náboženské pozadí obyvatelstva.
 4. Kanada a Kanaďané: Porovnání jednotlivých regionů (zejména Québeku a anglofonní Kanady), lingvistické rozdíly.
 5. Cestování po USA a Kanadě za použití různých dopravních prostředků: Specifika cestování autobusem, vlakem a automobilem. Přírodní a kulturní pamětihodnosti. Jak se chovat jako cizinec.
 6. Technologické milníky: Například Hoover Dam. Další technologické milníky USA a Kanady.
 7. Vzdělávací systém: Rozdíly mezi Severní Amerikou a Evropou. Požadavky pro přijetí na univerzitu.
 8. Jak najít práci v Severní Americe: Jaké jsou nezbytné předpoklady? Jací inženýři jsou potřeba? Psaní životopisu, pracovní pohovor, atd.
 9. Pozvánky a chování v restauraci: Jak reagovat na pozvání. Rozdílné přístupy ke stolování a stravování v jednotlivých oblastech Severní Ameriky.
 10. Rekreace a kulturní vyžití v USA a Kanadě: Sport, hudba, státní svátky, volnočasové aktivity.
 11. Tabu. Nevhodná konverzační témata: Politická korektnost a náboženské rozdíly, rozdílný přístup k pohlaví, politická témata, drogy a alkohol, kouření.
 12. Opakování a příprava na test.
 13. Semestrální test.

Průběžná kontrola studia

 • 40% semestrální test,
 • 60% zkouška.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Podmínky zápočtu

Získání nejméně 20 bodů z průběžného testu.

Nahoru