Detail předmětu

Směrování v rozsáhlých sítích (CCNP1)

CP1 Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět seznamuje studenty praktickým způsobem s problémy směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systému, redistribuce směrovacích informací. Zabývá se také přenosem multicastových dat a použitím protokolu IPv6 v Internetu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

30 hod. laboratoře, 9 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 půlsemestrální test, 50 laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí technikám směrování v rozsáhlých sítích a naučí se je konfigurovat. Naučí se navrhnout a zkonfigurovat multicastový přenos v LAN sítích. Porozumí technologii IPv6 a jejímu použití v praxi. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-901 BSCI.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí konfigurovat a optimalizovat velké sítě, přenášet a filtrovat směrovací informace. Naučí se konfigurovat protokoly EIGRP, OSPF, IS-IS a BGP, včetně jejich vzájemného propojení. Umí nakonfigurovat multicast na směrovači a přenos přes IPv6.

Cíle předmětu

Přehled technologií pro směrování ve WAN sítích. Implementace a konfigurace směrovacích protokolů EIGRP, OSPF pro více oblastí, IS-IS, interní a externí BGP. Redistribuce a optimalizace směrování. Multicast. IPv6.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

Osnova laboratorních cvičení

 1. Úvod do technologií rozlehlých sítí.
 2. Směrování EIGRP.
 3. OSPF pro více oblastí.
 4. Směrování IS-IS.
 5. Redistribuce dat, filtrování směrovacích informací.
 6. Protokol BGP.
 7. Challenge lab.
 8. Multicast.
 9. IPv6.
 10. Prezentace případové studie.
 11. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.

Průběžná kontrola studia

 • Vypracování všech modulových testů s min. hodnocením 80%.
 • Zkouška z praktických dovedností - 50 bodů.
 • Závěrečný písemný test - 50 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Povinná účast na laboratorních cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů s hodnocením min. 80%.
 • Odevzdání a prezentace seminární práce.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Vypracování modulových  testů na min. 80%.
 • Odevzdání a prezentace seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MMM, MPV, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMI, 2. ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 1. ročník, povinně volitelný skupina N
Nahoru