Detail předmětu

Zabezpečení sítí WAN (CCNP2)

CP2 Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět se zabývá vzdáleným přístupem do Internetu za použití kabelových technologií DSL. Dále popisuje přenos dat ve WAN sítích  pomocí technologie MPLS. Zabývá se vytváření VPN sítí pomocí MPLS a IPSec. Konfigurace VPN tunelů pomocí IPsec a GRE. Zabezpečení síťových zařízení, architektura AAA. Filtrování a inspekce paketů, IDS a IPS zařízení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí technologiím pro vzdálený přístup. Naučí se konfigurovat kabelový přístup a DSL. Porozumí architektuře MPLS a její implementaci v Cisco směrovačích. Dále se naučí vytvářet VPN sítě pomocí MPLS, IPSec a GRE. Získají znalosti jak zabezpečovat síťová zařízení, porozumí architektuře AAA. Naučí se konfigurovat paketový filtrování a IDS/IPS zařízení.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti porozumí technologiím pro vzdálený přístup do Internetu a bezpečný přenos dat přes Internet za použití VPN technologií. Naučí se konfigurovat VPN přenosy a jak zabezpečit síťová zařízení. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-825 ISCW.

Cíle předmětu

Přehled technologií pro bezpečný vzdálený přístup - kabelové technologie, DSL (PPPoE, PPPoA). Architektura a konfigurace MPLS. Vytváření sítí VPN MPLS. Bezpečné síte IPSec VPN, tunelování GRE. Zabezpečování zařízení, architektura AAA, ochrana IOS. Nastavení inspekce paketů na firewallu. IDS a IPS zařízení.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

B. Morgan, N. Lovering: CCNP ICSW Official Exam Certification Guide, 4th Edition. Cisco Press, 2008.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Vzdálený přístup - požadavky, technologie.
 2. Kabelové připojení, DSL, PPPoE, PPPoA.
 3. Architektura MPLS.
 4. Sítě IPSec VPN.
 5. Tunelování GRE, zálohování IPSec tunelů.
 6. Zabezpečení síťových zařízení.
 7. Architektura AAA, konfigurace.
 8. Paketové filtry, nastavení firewallu.
 9. Zabezpečení IOS, IDS a IPS zařízení.
 10. Prezentace případové studie.
 11. Praktická zkouška. Závěrečný test.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Test z praktických dovedností (max. 20 bodů)
 • Teoretický písemný test (max. 20 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%. 

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MMM, MPV, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMI, 2. ročník, povinně volitelný skupina M
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, libovolný ročník, povinně volitelný skupina B
Nahoru