Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Zabezpečení sítí WAN (CCNP2)

CP2 Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 4 kredity

Předmět se zabývá vzdáleným přístupem do Internetu za použití kabelových technologií DSL. Dále popisuje přenos dat ve WAN sítích  pomocí technologie MPLS. Zabývá se vytváření VPN sítí pomocí MPLS a IPSec. Konfigurace VPN tunelů pomocí IPsec a GRE. Zabezpečení síťových zařízení, architektura AAA. Filtrování a inspekce paketů, IDS a IPS zařízení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí technologiím pro vzdálený přístup. Naučí se konfigurovat kabelový přístup a DSL. Porozumí architektuře MPLS a její implementaci v Cisco směrovačích. Dále se naučí vytvářet VPN sítě pomocí MPLS, IPSec a GRE. Získají znalosti jak zabezpečovat síťová zařízení, porozumí architektuře AAA. Naučí se konfigurovat paketový filtrování a IDS/IPS zařízení.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti porozumí technologiím pro vzdálený přístup do Internetu a bezpečný přenos dat přes Internet za použití VPN technologií. Naučí se konfigurovat VPN přenosy a jak zabezpečit síťová zařízení. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-825 ISCW.

Cíle předmětu

Přehled technologií pro bezpečný vzdálený přístup - kabelové technologie, DSL (PPPoE, PPPoA). Architektura a konfigurace MPLS. Vytváření sítí VPN MPLS. Bezpečné síte IPSec VPN, tunelování GRE. Zabezpečování zařízení, architektura AAA, ochrana IOS. Nastavení inspekce paketů na firewallu. IDS a IPS zařízení.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

B. Morgan, N. Lovering: CCNP ICSW Official Exam Certification Guide, 4th Edition. Cisco Press, 2008.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Test z praktických dovedností (max. 20 bodů)
 • Teoretický písemný test (max. 20 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%. 

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MMM, MPV, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMI, 2. ročník, povinně volitelný skupina M
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, libovolný ročník, povinně volitelný skupina B
Nahoru