Detail předmětu

Sítě s vícevrstevným přepínáním (CCNP3)

CP3 Ak. rok 2010/2011 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpečení přepínačů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

30 hod. laboratoře, 9 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 40 laboratoře, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí konfigurovat L2 a L3 přepínače, vytvářet VLAN sítě. Pochopí princip STP a RSTP. Naučí se vytvářet redundantní sítě se zálohování pomocí HSRP a GLBP. Dozví se o přenosu napájení přes Ethernet a konfiguraci přepínačů podporující PoE. Naučí se navrhovat a konfigurovat bezdrátové VLAN sítě. Budou implementovat zabezpečení portů přepínače proti známým útokům. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-812 BCMSN.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí pracovat s přepínaním v počítačových sítích. Vyzkouší si konfiguraci a zálohání přepínačů, nastavení pro přenos dat, hlasu i bezdrátové komunikace. Naučí se vytvářet redundantní a zabezpečené přepínané sítě.

Cíle předmětu

Vytváření sítí s vícevrstevným (L2,L3) přepínáním. VLAN sítě. Implementace protokolu STP a RSTP. Zálohování zdrojů HSRP, GLBP. Přenos napájení přes Ethernet (PoE) pro IP telefonii. Vytváření bezdrátových VLAN sítí. Zabezpečení přepínačů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

Osnova laboratorních cvičení

 1. Návrh a architektura "kapusových" sítí.
 2. Konfigurace přepínačů, VLAN sítě, trunkování, agregace linek.
 3. Protokol STP, RSTP, varianty MST a PVSTP+.
 4. Vícevrstevné přepínání, CEF.
 5. Redundance přepínaného spojení, záložní spojení pomocí HSRP a GLBP.
 6. Challenge Lab.
 7. Přenos napájení přes Ethernet pro IP telefonii.
 8. Zabezpečení přepínačů.
 9. Konfigurace přepínačů pro bezdrátové VLAN sítě.
 10. Prezentace případové studie.
 11. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.

Průběžná kontrola studia

 • Vypracování všech modulových testů s min. hodnocením 80%.
 • Zkouška z praktických dovedností - 40 bodů.
 • Závěrečný písemný test - 40 bodů.
 • Seminární práce a její prezentace - 20 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Povinná účast na laboratorních cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů s hodnocením min. 80%.
 • Odevzdání a prezentace seminární práce.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Vypracování modulových testů na min. 80%.
 • Odevzdání a prezentace seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MMM, MPV, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMI, 2. ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 1. ročník, povinně volitelný skupina C
Nahoru