Detail předmětu

Optimalizované a konvergentní sítě (CCNP4)

CP4 Ak. rok 2010/2011 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět se zabývá problematikou zajišťování kvality služeb v počítačových sítích, vytváření politik pro správu a přenos dat, klasifikací paketů, vytvářením efektivních mechanismů pro rychlý a spolehlivý přenos. Praktickou část tvoří implementace technologie IP telefonie a zajištění kvality služeb pro bezdrátové sítě.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se způsobem přenosu hlasových služeb v počítačové síti. Naučí se navrhovat a konfigurovat sítě pro IP telefonii, definovat politiky pro klasifikaci paketů, seznámí se standardy 802.1q/p, MPLS Exp, NBAR. Porozumí technikám pro správu front a naučí se je prakticky implementovat. Seznámí se s integrovanými a diferencovanými službami v rámci kvality služeb. Naučí se implementovat QoS pro bezdrátové sítě. Porozumí způsobům zabezpečení bezdrátových sítí, zejména s konfiguací 802.1x, vytváření kryptovaného spojení, autentizaci WEP/WPA. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-845 ONT.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se seznámí se způsoby optimalizace datových přenosů prostřednictvím kvality služeb a správy front. Prakticky budou implementovat různé techniky v oblasti přenosu hlasu a bezdrátových sítí. Naučí se zabezpečovat bezdrátové sítě.

Cíle předmětu

Předmět se zaměřuje na přenos hlasových služeb, zejména na specifikaci a implementaci kvality služeb a přenosových politik. Studenti se seznámí s praktickými způsoby klasifikace a značkování paketů, konfigurace politiky na zařízení, monitorování front. Konvergované sítě zahrnují datové přenosy, IP telefonie a kombinaci drátových a bezdrátových přenosů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

A. Ranjbar: CCNP ONT Official Exam Certification Guide, Cisco Press, 2007.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Přenos hlasu na IP úrovni, vytváření hlasových služeb.
 2. Kvalita služeb - modely, integrované a diferenciované služby.
 3. Klasifikace, značkování paketů, rezervace zdrojů.
 4. Správa přenosu a front. Politiky pro vytváření front.
 5. Rezervace prostředků - RED, CBWRED. Efektivní využití linek.
 6. Implementace QoS v praxi, AutoQoS.
 7. Implementace kvality služeb u bezdrátových sítí.
 8. Autentizace 802.1x pro bezdrátové sítě.
 9. Správa bezdrátových sítí. Lokační služby.
 10. Prezentace případové studie.
 11. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 20 bodů)
 • Teoretický písemný test (max. 20 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%. 

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MMM, MPV, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMI, 2. ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, libovolný ročník, povinně volitelný skupina M
Nahoru