Detail předmětu

Daňová soustava

IDAS Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Daňová soustava v České republice, mj. daň z příjmů fyzických i právnických osob, daň z přidané hodnoty.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav informatiky (UI FP VUT)

Přednášející

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání základních informací o daňové soustavě v ČR a zvládnout vypracovat přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob a přiznání k DPH.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti o podvojném účetnictví a základech ekonomiky podniku.

Literatura studijní

 1. Daňové zákony: Úplná znění v roce 2005:
  Např. Edice DE IURE nebo GRADA (obsahuje soubor všech daňových zákonů), edice ÚZ (jednotlivé daňové zákony). Vše v platném znění pro rok 2005.
 2. Knihy: Uvedené tituly jsou z nakladatelství GRADA:
  Sobotková, M.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů fyzických osob.
  Galočík, S.: DPH 2004 - Novela v příkladech.
  Pilařová, I.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů právnických osob.
  Vybíral, V., Jaroš, T.: Daně z příjmů 2004/2005 - Praktický průvodce.
  Salačová, M.: Cestovní náhrady 2004/2005 - Chyby a problémy.
  Jindrová, B.: Leasing - Praktický průvodce. 3. aktualizované vydání.
  Pelc, V.: Odpisy 2004.

Literatura referenční

 1. Daňové zákony: Úplná znění v roce 2005:
  Např. Edice DE IURE nebo GRADA (obsahuje soubor všech daňových zákonů), edice ÚZ (jednotlivé daňové zákony). Vše v platném znění pro rok 2005.
 2. Knihy: Uvedené tituly jsou z nakladatelství GRADA:
  Sobotková, M.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů fyzických osob.
  Galočík, S.: DPH 2004 - Novela v příkladech.
  Pilařová, I.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů právnických osob.
  Vybíral, V., Jaroš, T.: Daně z příjmů 2004/2005 - Praktický průvodce.
  Salačová, M.: Cestovní náhrady 2004/2005 - Chyby a problémy.
  Jindrová, B.: Leasing - Praktický průvodce. 3. aktualizované vydání.
  Pelc, V.: Odpisy 2004.

Osnova přednášek

 1. Seznámení s předmětem,systém daňové soustavy v ČR .
 2. Zákon o daních z příjmů č.586/92Sb ve znění posledních novel §2 až §14.
 3. Zákon o daních z příjmů, §15 až §21.
 4. Zákon o daních z příjmů, §22 až §24.
 5. Zákon o daních z příjmů, §24 a §25.
 6. Zákon o daních z příjmů, §26 až §33.
 7. Zákon o daních z příjmů, §34 až §42.
 8. Zákon o dani z přidané hodnoty č. 588/92 Sb veznění posledních novel, §1 až §3.
 9. Zákon o DPH §4 až §13.
 10. Zákon o DPH §14 až §35.
 11. Zákon o DPH §36 až §56.
 12. Zákon o správě daní a poplatků.
 13. Zákon o správě daní a poplatků (pokračování).

Osnova numerických cvičení

 1. Zákon o dani silniční.
 2. Zákon o cestovních náhradách.
 3. Zákon o daních z příjmů (§6), výpočet mzdy zaměstnance.
 4. Praktické příklady na výpočet DPFO.
 5. Praktické příklady na výpočet DPPO.
 6. Příklady na odpisování HIM, problematika leasingu z daňového hlediska.
 7. Komplexní příklad a sestavení přiznání daně z příjmů fyzických i právnických osob do originálu formuláře.
 8. Přiklady na problematiku "být či nebýt" plátcem DPH.
 9. Příklad na sestavení daňového přiznání k DPH včetně problematiky řádku 2.
 10. Komplexní příklad sestavení přiznání k DPH.
 11. Zákon o dani z nemovitostí.
 12. Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.
 13. Praktické příklady z problané problematiky.

Kontrolovaná výuka

Cvičení jsou povinná. Během semestru je tolerována 3x nepřítomnost bez omluvy. Větší nepřítomnost musí být doložena běžně uznávaným způsobem.

Podmínky zápočtu

Splněná minimální účast, celková 70% úspěšnost z testů v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru