Course details

Tax System

IDAS Acad. year 2010/2011 Summer semester 5 credits

Current academic year

The tax system in the Czech Republic. The individual personal income tax, the income tax of a legal entity, and the value added tax.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination (written+oral)

Time span

26 hrs lectures, 26 hrs exercises

Assessment points

100 exam

Department

Institute of Informatics (II FBM BUT)

Lecturer

Learning objectives

The aim of this subject is to provide students with basic information about the tax system in the Czech Republic. After course completion, students will be able to fill out Tax Returns for an individual personal income tax, the income tax of a legal entity, and a Tax Return for value added tax.

Prerequisites

Prerequisite kwnowledge and skills

Knowledge on double-entry accounting principles and rudiments of corporate economy.

Study literature

 1. Daňové zákony: Úplná znění v roce 2005:
  Např. Edice DE IURE nebo GRADA (obsahuje soubor všech daňových zákonů), edice ÚZ (jednotlivé daňové zákony). Vše v platném znění pro rok 2005 (in Czech).
 2. Knihy: Uvedené tituly jsou z nakladatelství GRADA:
  Sobotková, M.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů fyzických osob (in Czech).
  Galočík, S.: DPH 2004 - Novela v příkladech (in Czech).
  Pilařová, I.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů právnických osob (in Czech).
  Vybíral, V., Jaroš, T.: Daně z příjmů 2004/2005 - Praktický průvodce (in Czech).
  Salačová, M.: Cestovní náhrady 2004/2005 - Chyby a problémy (in Czech).
  Jindrová, B.: Leasing - Praktický průvodce. 3. aktualizované vydání (in Czech).
  Pelc, V.: Odpisy 2004 (in Czech).

Fundamental literature

 1. Daňové zákony: Úplná znění v roce 2005:
  Např. Edice DE IURE nebo GRADA (obsahuje soubor všech daňových zákonů), edice ÚZ (jednotlivé daňové zákony). Vše v platném znění pro rok 2005 (in Czech). 
 2. GRADA:
  Sobotková, M.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů fyzických osob (in Czech).
  Galočík, S.: DPH 2004 - Novela v příkladech (in Czech).
  Pilařová, I.: Daňové chyby a problémy 2004 - Daň z příjmů právnických osob (in Czech).
  Vybíral, V., Jaroš, T.: Daně z příjmů 2004/2005 - Praktický průvodce (in Czech).
  Salačová, M.: Cestovní náhrady 2004/2005 - Chyby a problémy (in Czech).
  Jindrová, B.: Leasing - Praktický průvodce. 3. aktualizované vydání (in Czech).
  Pelc, V.: Odpisy 2004 (in Czech).

Syllabus of lectures

Review of Czech economic laws.

Syllabus of numerical exercises

Discussion to Czech economic laws.

Controlled instruction

Active participation on the practice.

Exam prerequisites

Tests with minimum 70% success.

Course inclusion in study plans

 • Programme IT-BC-3, field BIT, any year of study, Elective
Back to top