Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Vybrané kapitoly z dějin

DEJ Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Dějinnost je jedním z charakteristických znaků evropské kultury. Náš pohled na svět bývá obvykle založen na určitém chápání dějin, a svým pochopením dějin své dějiny do jisté míry vytváříme. Zodpovědný přístup k těmto otázkám však předpokládá kultivované, kritické a odborně přiměřené uchopení historické látky. To bude během přednášek uplatněno na několika známých či méně známých dějinných událostech. Předmět je doporučován studentům všech ročníků.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Pochopení dějinnosti naší existence i jejích důsledků vede nejen k lepšímu pochopení minulosti, ale i k lepší orientaci v současném světě. Předmět by měl pomoci nalézt zakotvení v dějinách.

Cíle předmětu

Základním smyslem předmětu je poskytnout studentům vhled do jednoho ze základních stavebních kamenů evropské kultury - historismu, a probuzení vědomí nejednoduchosti a nejednoznačnosti tohoto způsobu vnímání světa. Jde o příspěvek ke schopnosti existovat v multikulturní občanské společnosti.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizititní znalosti nejsou požadovány.

Literatura studijní

 • van Loon: Dějiny lidstva
 • Gombrich: Dějiny lidstva

Literatura referenční

 • Burckhardt, J.: Úvahy o světových dějinách
 • Horyna, B.: Idea Evropy
 • Johnson, P.: Zrození moderní doby
 • Davies: Evropa - dějiny jednoho kontinentu
 • Kosina: Světové dějiny

Osnova přednášek

 1. Herodotos: "Otec dějepisu" a jeho pojetí smyslu "historie".
 2. Hebrejské pojetí dějin.
 3. Další alternativní způsoby historického i nehistorického myšlení.
 4. První císař Čchinů, despota či dobrodinec?
 5. Athénská demokracie.
 6. Demosthénés kontra Alexander, vlastenectví kontra integrace.
 7. Středověk temný i světlý.
 8. Renesance a reformace, hledání nových paradigmat.
 9. Věk revolucí, revoluce jako dějinný fenomén.
 10. Expanze evropské kultury do ostatních částí světa.
 11. Objevení ideje národa a její různá vyústění.
 12. České národní obrození a spor o smysl českých dějin.
 13. Jak přežít dějiny.

Kontrolovaná výuka

Prezence na přednáškách, aktivní přístup k diskusi.

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500 - 1.000 slov.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru