Detail předmětu

Ekonomie informačních produktů

EIP Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět se zabývá popisem a modelováním ekonomických faktorů (trendy, intelektuální vlastnictví, oborové regulace a struktura informačních odvětví) podmiňujících úspěch nových výpočetních a komunikačních produktů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. cvičení, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Schopnost aplikace základních ekonomických principů do dnešní, neustále se měnící a rozvíjející se online ekonomiku.
 • Schopnost jasně definovat a formulovat e-commerce jako specifický trh zboží, a také identifikovat základní charakteristiky sféry e-commerce.
 • Schopnost identifikace nákladů na produkci informací a tržních struktur pro informační zboží.
 • Porozumění zákaznickým strategiím při výběru produktu, zejména ve vztahu k zabezpečení kvalitních podnětů a informací.
 • Schopnost aplikace ekonomických nástrojů za účelem kritického zhodnocení možností pro stanovení ceny a verzování informačního zboží, a také výběru vhodných technologií.
 • Schopnost rozpoznání toho, která odvětví průmyslu a produktů jsou subjekty k uzavřené a pozitivní zpětné vazbě. Seznámení se s dopady standardů na informační produkty a technologie.
 • Kritické zhodnocení efektů zhodnotit efekty a dopady současných i plánovaných vládních opatření na oblast IS/IT.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je výklad faktorů podmiňujících úspěch výpočetních a komunikačních produktů v návaznosti na sféru služeb založených na informačních technologiích v širším kontextu moderní mikroekonomické teorie. Stěžejní oblastí je aplikace standardních mikroekonomických analýz do neustále se rozvíjející a měnící oblasti informačních produktů a infrastruktury.

Literatura studijní

 • H. R. Varian. Microeconomic analysis. 1992. 978-039395735
 • C. Shapiro, H. R. Varian. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. 1998. 978-087584863
 • P. Bolton, M. Dewatripont. Contract Theory. 2005. 978-026202576
 • J. Laffont And D. Martimort. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. 2002. 978-069109184
 • B. Salanie. The Economics of Contracts. 2005. 978-026219525
 • Veber, Jaromír - a kol.(2000): Management: Základy, prosperita, globalizace.
 • Varian, Hal R. (1998): Markets for Information Goods.
 • Downes, Larry - Mui, Chunka (1998): Unleashing the Killer App: Digital Strategies for Market Dominance

Literatura referenční

 • Macho-Stadler And J. D. Perez-Castrillo. An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts. 2001. 0-19-924325-5
 • C. Shapiro and Varian, H. (1999), Information Rules - A Strategic Guide to the Network   Economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

Osnova přednášek

 1. Úvod - definice základních pojmů - IS/IT, informační zboží atp.
 2. Informační společnost - hlavní rysy, směry vývoje a trendy
 3. Business oblast, ekonomika a informační technologie
 4. Informační management a marketing
 5. Cena IT zboží
 6. Vytváření různých verzí informačního zboží
 7. Copyright, otázky autorských práv
 8. Uzamčení, náklady přechodu a jak tyto situace poznat
 9. Sítě, síťová ekonomika a pozitivní zpětná vazba
 10. Standardy a kompatibilita - kooperace
 11. Ekonomika standardů v informačních sítích
 12. Válka standardů
 13. Závěrečné shrnutí a zhodnocení základních aspektů oblasti managementu a ekonomie informačních produktů, debata seminárních prací.

Průběžná kontrola studia

Projekt (20 bodů)
Půlsemestrální test (20 bodů)
Závěrečná zkouška (60 bodů)

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektu, půlsemestrální a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru