Detail předmětu

Etika techniky a podnikání

ETA Ak. rok 2010/2011 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Etika techniky a podnikání je zaměřena na základní napětí mezi tím, co je "možné", a tím, co je eticky správné. Vzhledem k rostoucí míře účasti techniky na životě člověka a lidské společnosti je vědomí etických souvislostí a důsledků neodmyslitelnou komponentou jakéhokoliv technického či podnikatelského rozhodování.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zvýšená kompetence v profesionálním rozhodování.

Cíle předmětu

Přiblížení obecných etických dimenzí lidské společenské existence a lidského jednání, uvedení do specifiky profesionální etiky technika.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

Přednášející doporučí studentům k prostudování vybraná pojednání a články ve filosoficky orientovaných časopisech.

Osnova přednášek

 • Základní pojmy z oblasti etiky a ethosu.
 • Východiska základních norem lidského ethosu.
 • Technika v kontextu lidských kultur, specifika kultury euroamerické.
 • Etické souvislosti techniky v dějinách a v současnosti.
 • Problém rozhodovacích kriterií a horizontů, problém hodnot.
 • Extrémní postoje ve vztahu k technice a cesty hledání kompromisů.
 • Liberalismus jako východisko současného ekonomického řádu a jeho alternativy.
 • Etické maximy raného kapitalismu a jejich posuny.
 • Reálný a ideální ethos hospodářství: vlivy a omezenosti.
 • Ethos mezinárodního a kapitálového obchodu.
 • Vztah mezi ethosem a právem.

Podmínky zápočtu

 • 70 % účast na přednáškách.
 • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané filosofické téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru