Detail předmětu

Aplikované evoluční algoritmy

EVO Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Multikriteriální optimalizační problémy, standardní metody a stochastické evoluční algoritmy (EA), simulované žíhání (SA). Evoluční strategie (ES) a genetické algoritmy (GA). Nástroje rychlého prototypování. Representace problémů grafovými modely. Evoluční algoritmy v inženýrských aplikacích zejména v syntéze a fyzickém návrhu číslicových obvodů, umělé inteligenci, zpracování signálů, rozvrhování činnosti multiprocesorových systémů a v komerčních aplikacích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 8 hod. pc laboratoře, 18 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 18 půlsemestrální test, 8 laboratoře, 23 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost formulovat řešený problém tak, aby mohl být řešen pomocí evolučních algoritmů. Znalost metodiky pro rychlé prototypování evolučního optimalizátoru s využitím GA knihoven a existujících návrhových systémů.

Cíle předmětu

Získat přehled o moderních optimalizačních technikách a evolučních algoritmech pro řešení složitých, vesměs NP úplných problémů. Seznámit studenty s programovými nástroji pro rychlé prototypování evolučních algoritmů a naučit je řešit vybrané složité úlohy z inženýrské praxe.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály, studijní opora v elektronické formě a SW cvičení. 
 • Kvasnička V., Pospíchal J., Tiňo P.: Evoluční algoritmy. Vydavatelství STU Bratislava, 2000, str. 215, ISBN 80-227-1377-5.
 • Slajdy http://www.cs.vu.nl/~gusz/ecbook/ecbook.html
 • Zelinka Ivan a kol.: Evoluční výpočetní techniky -principy a aplikace. Nakladatelství BEN, ISBN 978-80-7300-218-3.

 

Literatura referenční

 • A.E. Eiben and J.E. Smith, Introduction to Evolutionary Computing, Springer, Natural Computing Series
  1st edition, 2003, ISBN: 3-540-40184-9
  Corr. 2nd printing, 2007, ISBN: 978-3-540-40184-1        http://www.cs.vu.nl/~gusz/ecbook/ecbook.html
 • Back, J: Evolutionary algorithms, theory and practice, New York, 1996.
 • Kvasnička V., Pospíchal J.,Tiňo P.: Evoluční algoritmy. Vydavatelství STU Bratislava, 2000, str. 215, ISBN 80-227-1377-5.
 • Dasgupta D., Michalewicz Z.: Evolutionary algorithms in engineering applications. Springer Verlag, Berlin, 1997, ISBN 3-540-62021-4.

Osnova přednášek

 • Evoluční algoritmy, teoretické základy, základní rozdělení (GA, EP, GP, ES). 
 • Genetické algoritmy (GA), struktura, teorie schémat.
 • Genetické algoritmy využívající diploidy a messy-chromozómy. Specifické operátory křížení.
 • Evoluční strategie (parametry úlohy a řídící parametry).
 • Evoluční programování, Horolezecké algoritmy, Simulované žíhání.
 • Genetické programování (princip, symbolická regrese).
 • Evoluční algoritmy s pravděpodobnostními modely (EDA - estimation of distribution algorithm).
 • Varianty EDA algoritmů, UMDA, BMDA a BOA. Bayesovská síť a její konstrukce.
 • Techniky pro multikriteriální a multimodální úlohy. Selekce a obnova populace.
 • Dynamické optimalizační úlohy.
 • Nová evoluční paradigmata: imunitní systémy, SOMA.
 • Diferenční evoluce a hejnové modely.
 • Inženýrské úlohy a evoluční algoritmy.

 

Osnova laboratorních cvičení

 • Návrh jednoduchého optimalizátoru se systémem GADesign.
 • Využiti GA knihoven typu GAlib.
 • Genetické  programování v Javě.
 • Ilustrace činnosti programu BMDA

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Studenti vypracují projekt související s tematikou kurzu. Hodnotit se bude prezentace, realizace a dokumentace odevzdaného projektu.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, úkoly z počítačového cvičení, projekt.

Podmínky zápočtu

Nejsou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru