Detail předmětu

Funkcionální a logické programování

FLP Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Praktické aplikace a širší úvod do lambda kalkulu a predikátové logiky v prostředí funkcionálních a logických programovacích jazyků. V rámci funkcionálního programování jsou diskutovány abstraktní datové typy, použití rekurze a indukce, práce se seznamy a nekonečnými datovými strukturami v jazyce Haskell. V rámci logických jazyků základy programování v jazyce Prolog (operátor řezu, prohledávání stavového prostoru, změna databáze) a Goedel a principy jejich implementace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Ďurfina Lukáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Židek Stanislav, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají základní znalosti a praktické zkušenosti ve funkcionálním a logickém programování, což jsou významní představitelé deklarativního programování. Kromě toho obdrží základní informace o teoretických základech obou paradigmat a způsobu implementace.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Užití a zvládnutí rekurze pro algoritmizaci.

Cíle předmětu

Zvládnutí principů funkcionálního a logického programování jak prakticky tak i z pohledu formálních základů, které jsou při použití obou paradigmat využívány.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Způsoby zpracování (analýza, vyhodnocení/interpretace/překlad) programovacích jazyků, predikátová logika.

Literatura studijní

 • Češka, M., Hruška, T., Motyčková, L.: Vyčíslitelnost a složitost, VUT v Brně, 1992.
 • Gavanelli, M., Rossi, F.: Constraint Logic Programming, in "A 25 Year Perspective on Logic Programming - Achievements of the Italian Association for Logic Programming, GULP", A. Dovier and E. Pontelli eds., Springer-Verlag, LNCS 6125, pp.64-86, 2010.
 • Hudak, P., Peterson, J., Fasel, J.H.: A Gentle Introduction to Haskel 98, Yale University, Los Alamos National Laboratory, 1999.
 • Kolář, D.: Funkcionální a logické programování, Funkcionální programování, studijní opora pro kombinované studium, FIT VUT v Brně, 2006.
 • Kolář, D.: Funkcionální a logické programování, Logické programování, studijní opora pro kombinované studium, FIT VUT v Brně, 2006.
 • Lu, J., Mead, J.J.: Prolog, A Tutorial Introduction, Bucknell University.
 • Shapiro, D.: COMPILING EVALUABLE FUNCTIONS IN THE GÖDEL PROGRAMMING LANGUAGE, MsC Thesis, Portland State University, 1996.
 • Simonis, H.: Constraint Logic Programming, KIFS95, COSYTEC SA, France, 2008.
 • Haskell: Applications and libraries, http://www.haskell.org/haskellwiki/Applications_and_libraries [online]

Literatura referenční

 • Thompson, S.: Haskell, The Craft of Functional Programming, ADDISON-WESLEY, 1999, ISBN 0-201-34275-8
 • Nilsson, U., Maluszynski, J.: Logic, Programming and Prolog (2ed), John Wiley & Sons Ltd., 1995
 • Hill, P., Lloyd, J.: The Gödel Programming Language, MIT Press, 1994, ISBN 0-262-08229-2
 • Bieliková, M., Návrat, P.: Funkcionálne a logické programovanie, Vydavateĺstvo STU, Vazovova 5, Bratislava, 2000.
 • Jones, S.P.: Haskell 98 Language and Libraries, Cambridge University Press, 2003, p. 272, ISBN 0521826144

Osnova přednášek

 1. Úvod do funkcionálního programování, lambda kalkul
 2. Programovací jazyk Haskell, úvod, práce se seznamy
 3. Uživatelské datové typy, typové třídy a pole v jazyce Haskell
 4. Vstupy/výstupy v jazyce Haskell - typové třídy IO a Monad
 5. Praktické úlohy v jazyce Haskell
 6. Dokazování ve funkcionálním programování
 7. Denotační sémantika, implementace funkcionálních jazyků
 8. Prolog, úvod
 9. Seznamy, operátor řezu a řazení v jazyce Prolog
 10. Datové struktury, řetězce, operátory - rozšíření v jazyce SWI Prolog
 11. Stavový prostor, práce s klauzulemi a analýza jazyků v jazyce Prolog
 12. Goedel - logický programovací jazyk nevyužívající Hornovy klauzule
 13. Implementace logických jazyků, CLP, shrnutí, diskuse

Osnova počítačových cvičení

 1. Seznámení s prostředím jazyka Haskell (Hugs), jednoduché funkce, rekurze, seznamy
 2. Nekonečné datové struktury
 3. Uživatelské datové typy, vstupy/výstupy
 4. Praktická úloha, samostatná práce
 5. Seznámení s prostředím jazyka Prolog, seznamy
 6. Praktická úloha, samostatná práce

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Jednoduchý program v jazyce Haskell (Hugs, GHC, GHCi).
 2. Jednoduchý program v jazyce Prolog/Gödel/CLP(R) (SWIPL, Gödel, CiaoProlog).

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín.
 • Vypracování 2 projektů v průběhu semestru a jejich odevzdání ve stanoveném termínu.

Kontrolovaná výuka

 • Půlsemestrální zkouška - písemná, formou otázek a úkolů (vyskytují se i otázky s výběrem jedné z nabízených odpovědí), neexistuje náhradní/opravný termín - 20 bodů.
 • Vypracování projektů - 2 projekty, jeden ve funkcionálním a druhý v logickém programovacím jazyce - jednoduché programy, dle zadání - 20 bodů celkem.
 • Závěrečná zkouška - písemná, formou otázek a úkolů (vyskytují se i otázky s výběrem jedné z nabízených odpovědí), 2 opravné termíny (60 bodů - pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body).

Podmínky zápočtu

Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru