Detail předmětu

Fuzzy systémy pro řízení a modelování

FSY Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Motivace předmětu, klasické množiny a fuzzy množiny. Operace nad fuzzy množinami, t-normy a konormy. Fuzzy relace a operace nad nimi. Projekce, cylindrické rozšíření, kompozice. Přibližné usuzování. Jazyková proměnná. Fuzzy implikace. Zobecněný modus ponens a fuzzy pravidlo "if-then". Pravidla inference. Ohodnocení a vlastnosti souboru fuzzy pravidel. Fuzzy systémy typu Mamdani a Sugeno. Struktura fuzzy systému, znalostní a datová báze. Fuzzifikace a defuzzifikační metody. Fuzzy systém jako universální aproximátor. Adaptace ve fuzzy systémech, neuro-fuzzy systémy.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 15 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent předmětu je vybaven základními znalostmi a dovednostmi z fuzzy problematiky. Umí je aplikovat v oblasti modelování a řízení systémů za přítomnosti neurčitě vyjádřené vstupní a výstupní informace.

Cíle předmětu

Seznámit se se základy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Naučit se aplikovat fuzzy teorii při modelováni neurčitých systémů. Seznámit se s adaptačními technikami ve fuzzy systémech.

Literatura studijní

 • Jura, P.: Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování, VUTIUM Brno, 2003, ISBN 80-214-2261-0.
 • Driankov, D., Hellendoorn, H., Reinfrank, M.: An Introduction to Fuzzy Logic, Springer-Verlag, 1993, ISBN 3-540-56362-8.
 • Novák, V.: Fuzzy množiny a jejich aplikace, Matematický seminář, SNTL Praha, 1986.
 • Pokorný, M.: Řídicí systémy se znalostní bází, Skriptum VŠB TU Ostrava, 1995, ISBN 80-7078-275-7.
 • Pokorný, M.: Umělá inteligence v modelování a řízení, Nakladatelství BEN, Praha, 1996, ISBN 80-901984-4-9.
 • Vysoký, P.: Fuzzy řízení, Skriptum FEL ČVUT Praha, 1996, ISBN 80-01-01429-8.

Literatura referenční

 • Jura, P.: Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování, VUTIUM Brno, 2003, ISBN 80-214-2261-0.
 • Driankov, D., Hellendoorn, H., Reinfrank, M.: An Introduction to Fuzzy Logic, Springer-Verlag, 1993, ISBN 3-540-56362-8.
 • Novák, V.: Fuzzy množiny a jejich aplikace, Matematický seminář, SNTL Praha, 1986.
 • Pokorný, M.: Řídicí systémy se znalostní bází, Skriptum VŠB TU Ostrava, 1995, ISBN 80-7078-275-7.
 • Pokorný, M.: Umělá inteligence v modelování a řízení, Nakladatelství BEN, Praha, 1996, ISBN 80-901984-4-9.
 • Vysoký, P.: Fuzzy řízení, skriptum FEL ČVUT Praha, 1996, ISBN 80-01-01429-8.

Osnova přednášek

 • Motivace předmětu, klasické množiny a fuzzy množiny.
 • Operace nad fuzzy množinami.
 • t-normy a konormy.
 • Fuzzy relace a operace nad nimi. Projekce, cylindrické rozšíření, kompozice.
 • Přibližné usuzování. Jazyková proměnná. Fuzzy implikace.
 • Zobecněný "modus ponens" a fuzzy pravidlo "if-then". Pravidla inference.
 • Ohodnocení a vlastnosti souboru fuzzy pravidel.
 • Fuzzy systémy typu Mamdani a Sugeno.
 • Struktura fuzzy systému, znalostní a datová báze.
 • Fuzzifikace a defuzzifikační metody.
 • Fuzzy systém jako universální aproximátor.
 • Adaptace ve fuzzy systémech.
 • Neuro-fuzzy systémy.

Osnova ostatní - projekty, práce

Model typu Mandani nebo Sugeno v jedné praktické úloze.

Průběžná kontrola studia

Jeden půsemestrální písemný test.

Podmínky zápočtu

Vypracování projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru