Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Prvky počítačů

IPR Ak. rok 2010/2011 letní semestr 6 kreditů

Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti. Simulační jazyk TKSL. Formulace rovnic obvodu a možnosti jejich řešení. Analýza RC, RL a RLC obvodů. Analýza nelineárních elektrických obvodů. Parametry a charakteristiky polovodičových prvků. Grafické, numerické a analytické metody analýzy nelineárních obvodů. Hradla TTL a CMOS. Napájecí zdroje. Omezovače a vzorkovací obvody. Převodníky úrovní, stabilizátory. Astabilní, monostabilní a bistabilní klopné obvody. Bezeztrátové a ztrátové vedení. Šíření vln na vedení, odrazy, přizpůsobené vedení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

55 zkouška, 15 půlsemestrální test, 30 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Kadák Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Kněžík Jan, Ing. (UITS FIT VUT)
Korček Pavol, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Linhart Miroslav, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Szöllös Alexandr, Ing. (UITS FIT VUT)
Valenta Václav, Ing. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost analýzy činnosti a návrhu nelineárních elektrických obvodů.

Cíle předmětu

Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh nelineárních elektrických obvodů. Součástí předmětu jsou experimentální projekty ve specializované HW laboratoři.

Literatura studijní

 • Maťátko, J.: Elektronika, IDEA SERVIS, Praha 1997.
 • Murina, M.: Teorie obvodů [Theory of Circuits]. Brno, VUTIUM 2000.
 • Maxfield, C.: Electrical Engeneering, know it all, Elsevier Inc., 2008. ISBN: 978-1-85617-528-9.
 • Woods, R.: FPGA-based Implementation of Signal Processing Systems, Willey, 2008. ISBN 978-0-470-03009-7.
 • Pedroni, Volnei A.: Digital Electronics and Design with VHDL, Morgan Kaufmann, 2008. ISBN 978-0-12-374270-4.
 • Balch, M.: Complete Digital Design, McGRAW-HILL, 2003. ISBN 0-07-140927-0.

Literatura referenční

 • Přednášky v provedení PowerPoint
 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.

Osnova přednášek

 1. Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti.
 2. Simulační jazyk TKSL.
 3. Formulace rovnic obvodu a možnosti jejich řešení.
 4. Analýza RC, RL a RLC obvodů.
 5. Analýza nelineárních elektrických obvodů.
 6. Parametry a charakteristiky polovodičových prvků.
 7. Grafické, numerické a analytické metody analýzy nelineárních obvodů.
 8. Hradla TTL a CMOS.
 9. Napájecí zdroje. Omezovače a vzorkovací obvody.
 10. Převodníky úrovní, stabilizátory.
 11. Astabilní, monostabilní a bistabilní klopné obvody.
 12. Bezeztrátové a ztrátové vedení.
 13. Šíření vln na vedení, odrazy, přizpůsobené vedení.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Počítačové laboratoře

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální a semestrální písemná zkouška. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 27 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru