Detail předmětu

Síťové aplikace a správa sítí

ISA Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Sdílení dat po síti - síťové operační systém NFS a Samba. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Vytváření VPN sítí, technologie IPSec. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 18 půlsemestrální test, 22 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti umí připojení počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Jsou schopni naprogramovat vlastní síťovou aplikaci. Mají přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet, zabezpečit připojení počítač.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je programování síťových aplikací pomocí BSD sockets a praktická výuka v laboratoři.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové vysílání, síťová maska, CIDR).

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP - konkurentní server, neblokující schránky. Broadcast a multicast. Přístup k linkové vrstvě.
 3. Modelování a simulace síťového provozu. OMNeT++.
 4. Systém DNS. Vyhledávání informací o počítači - databáze DNS, Whois. Záznamy DNS. Zabezpečení DNS.
 5. Adresářové služby. Architektura LDAP. Komunikace, použití.
 6. Souborové služby. Komunikace RPC. Síťový souborový systém NFS. Samba.
 7. Klasifikace paketů a filtrování, firewally.
 8. Virtuální privátní sítě VPN, architektura IPSec.
 9. Multimediální přenosy, videokonference. Protokoly RSTP, RTP, RCTP.
 10. Hlasové služby - VOIP, architektura, kódování. Signalizační protokoly SIP, H.323.
 11. Zajištění kvality služeb - IntServ, DiffServ, RSVP.
 12. Prostředky pro správu sítí - ICMP, SNMP, RMON, Syslog.
 13. Sledování toku dat pomocí NetFlow.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Pokročilé adresování.
 2. Zabezpečení síťové komunikace.
 3. Měření a řízení síťového provozu.

Osnova ostatní - projekty, práce

Implementace aplikace na bázi architektury klient/server.

Průběžná kontrola studia

Vypracování projektu (22 bodů), aktivní účast na laboratorních cvičeních, průběžné testy v laboratořích (9+9 bodů).

Kontrolovaná výuka

Vypracování projektu, aktivní účast na laboratorních cvičeních, průběžné testy na cvičeních.
Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 20 bodů během semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru