Detail předmětu

Skriptovací jazyky

ISJ Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní koncepty skriptovacích jazyků, skriptování versus programování, přehled vývoje skriptovacích jazyků, makrojazyky, tvorba komponent, základy jazyků Python a Perl, skriptovací jazyky ve webovém prostředí na klientské a serverové straně, otázky přenositelnost, skriptování v operačních systému Unix, propojování s dalšími jazyky, tvorba grafických uživatelských prostředí s využitím skriptovacích jazyků.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními skriptovacími jazyky, po úspěšné zvládnutí předmětu budou schopni demonstrovat znalosti a chápání základních vlastností a role skriptovacích jazyků, syntaxe a sémantiky jazyka Python, implementovat skripty pro automatizaci systémových činností a vyvíjet jednoduché aplikace s použitím vhodných nástrojů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských nástrojů.

Cíle předmětu

Porozumět tématu skriptovacích jazyků a jejich aplikací, pochopit komplementaritu skriptovacích jazyků vzhledem k systémovým jazykům, jejich výhody a nevýhody. Seznámit se základy regulárních výrazů, zpracování textů, skriptování na klientské i serverové straně a tvorby grafického uživatelského prostředí v jazyce Python.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Harms, D., Macdonald, K.: Začínáme programovat v jazyce Python. Computer Press, ISBN 80-7226-799-X.
 • Lutz, M., Ascher, D.: Naučte se Python - Pohotová příručka. Grada, 2003, ISBN 80-247-0367-X.
 • Beazley, D.M.: Python - Podrobná referenční příručka pro programovací jazyk Python. Neocortex.

Literatura referenční

 • Harms, D., Macdonald, K.: Začínáme programovat v jazyce Python. Computer Press, ISBN 80-7226-799-X.
 • Lutz, M., Ascher, D.: Naučte se Python - Pohotová příručka. Grada, 2003, ISBN 80-247-0367-X.
 • Beazley, D.M.: Python - Podrobná referenční příručka pro programovací jazyk Python. Neocortex.
 • Abelson, H.: Structure and interpretation of computer programs, Cambridge. MIT Press, 2002.

Osnova přednášek

 1. Úvod, stručná historie vývoje skriptovacích jazyků, výhody a nevýhody, porovnání jazyků
 2. Základní příkazy, typy a operátory, funkce, moduly a třídy, zpracování výjimek
 3. Regulární výrazy v jazycích Python a Perl
 4. Datové struktury, efektivní implementace vyhledávání
 5. Standardní knihovny umožňující vysokoúrovňové programování v jazyce Python
 6. Vytváření jednoduchých skriptů v prostředí OS Unix, automatizace systémových činností
 7. Rozhraní pro práci se systémovými jazyky, používání komponent implementovaných v jazyce C
 8. Zpracování textů, třídění, znakové sady, nastavení národního prostředí
 9. Zpracování dokumentů XML, knihovny pro ukládání a vyhledávání
 10. Moderní koncepty objektově orientovaného programování, srovnání s jazyky C a Java
 11. Použití skriptovacích jazyků pro vývoj webových aplikací, programování na klientské a serverové straně
 12. Programování aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, knihovna Tkinter v prostředí jazyka Python
 13. Další možnosti tvorby grafických uživatelských prostředí, platformově závislá řešení, propojení jazyka Python s Javou - Jython

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Samostatný projekt řešící zadanou obecnější úlohu, předpokládá se naprogramování středně rozsáhlého skriptu v jazyce Python. Je požadováno elektronické odevzdání pomocí IS FIT.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test (10 bodů)
 • Individuální projekt (40 bodů)

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test a individuální projekt. Půlsemestrální test nemá náhradní termín.

Podmínky zápočtu

 • Zpracování individuálního projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru