Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Teorie obvodů

ITO Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 6 kreditů

Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech. Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích, aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Zesilovače, ideální operační zesilovač. Typické vstupní a zpětnovazební obvody operačního zesilovače. Číslicově analogové a analogově číslicové převodníky, obvodové koncepce a vlastnosti. Harmonický ustálený stav v elektrických obvodech. Základy měření. Principy a použití číslicových měřicích přístrojů. Metody pro měření elektrických veličin.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

65 zkouška, 20 půlsemestrální test, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Kadák Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Kopřiva Jan, Ing. Ing. (UITS FIT VUT)
Michlovský Zbyněk, Ing. (UITS FIT VUT)
Sehnalová Pavla, Ing. (UITS FIT VUT)
Szöllös Alexandr, Ing. (UITS FIT VUT)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Valenta Václav, Ing. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost analýzy činnosti a návrhu lineárních elektrických obvodů. Znalost bezpečnostních předpisů pro práci s elektrickými zařízeními.

Cíle předmětu

Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh lineárních elektrických obvodů. Získat podrobné pokyny a informace o bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními.

Literatura studijní

 • Blahovec, A.: Elektrotechnika I, II, III, Informatorium, Praha 2000
 • Gescheidtová, E.: Základní metody měření v elektrotechnice. Brno, CERM 2000.
 • Láníček, R.: ELEKTRONIKA, obvody-součástky-děje, BEN - technická literatura, Praha 1998
 • Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice, BEN - technická literatura, Praha 1999
 • Doleček, J.: Moderní učebnice elektroniky, 1. díl.
  BEN - Technická literatura Praha, 2005. ISBN 80-7300-146-2.
 • Láníček, R.: Elektronika - obvody, součástky, děje.
  BEN - Technická literatura Praha, 1998. ISBN 80-86056-25-2.
 • Vobecký, J., Záhlava V.: Elektronika - součástky a obvody, principy a příklady.Grada, 2005. ISBN 80-247-1241-5.
 • Floyd, T. L.: Electronics Fundamentals: Circuits, Devices and Applications. Merill Publishing Company, 1987. ISBN 0-675-20714.
 • Irwin, D. J.:Basic Engineering Circuit Analysis. Macmillan Publishing Company, 1987. ISBN 0-02-359860-3.

Literatura referenční

 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.
 • Přednášky v provedení PDF a PowerPoint

Osnova přednášek

 • Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech.
 • Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích.
 • Aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí.
 • Zesilovače, ideální operační zesilovač. Typické vstupní a zpětnovazební obvody operačního zesilovače.
 • Číslicově analogové a analogově číslicové převodníky, obvodové koncepce a vlastnosti.
 • Harmonický ustálený stav v elektrických obvodech.
 • Základy měření. Principy a použití číslicových měřicích přístrojů. Metody pro měření elektrických veličin.
 • Princip osciloskopu
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy
 • Bezpečnostní předpisy

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Operační zesilovač s připojenými vstupními a zpětnovazebními lineárními obvody - přenosové vlastnosti
 • Metoda smyčkových proudů
 • Metoda uzlových napětí

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Idividuální semestrální projekt

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální a semestrální písemná zkouška: Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 32 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru