Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Tvorba webových stránek

ITW Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Jazyk XHTML, varianty, principy, rozdíly oproti HTML. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledáváče.

Garant předmětu

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Hlosta Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Leixner Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Máčel Lukáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Šebek Michal, Ing. (UIFS FIT VUT)
Zelený Jan, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.

Cíle předmětu

Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Ziskat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelská znalost práce s WWW. Schopnost pracovat OS Windows nebo Linux. Práce s textovým editorem. Základy programování.

Literatura studijní

 • Eric Meyer: Eric Meyer o CSS, Zoner Press, 2007, ISBN 978-8086815-64-0
 • Jakob Nielsen a Marie Tahir: Použitelnost domovských stránek, Zoner Press, 2005, ISBN 80-86815-18-8

Literatura referenční

 • Petr Staníček: CSS Kaskádové styly, Computer Press, a.s., 2003, ISBN 80-7226-872-4
 • Pavol Mikle: XDHTML - referenční příručka, Zoner Press, 2004, ISBN 80-86815-01-3
 • David Špinar: Tvoříme přístupné webové stránky, Zoner Press, 2004, ISBN 80-86815-11-0

Osnova přednášek

 • Internet a služba WWW, principy, adresování, umístění dokumentů
 • Úvod do jazyka HTML - základní prvky
 • Jazyk HTML, pokročilé prostředky prezentace
 • Vizuální nástroje pro tvorbu stránek
 • Kaskádové styly a jejich začlenění do HTML
 • Pokročilé vlastnosti kaskádových stylů
 • JavaScript - nutné základy
 • Jazyk XHTML - principy, rozdíly oproti HTML
 • Interakce s uživatelem
 • Návrh prezentace, navigační struktura
 • Různé aspekty volby technologie a optimalizace
 • Přístupnost webových stránek
 • Optimalizace pro vyhledávače

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Základní prezentace v HTML
 • Pokročilá prezentace s využitím XHTML, CSS a JavaScriptu

Průběžná kontrola studia

 • Dva testy během semestru - 40 bodů
 • Dva samostatné projekty - 60 bodů

Podmínky zápočtu

Získání nejméně 50 bodů v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru