Detail předmětu

Angličtina: efektivní čtení anglických textů 2/2

JA2 Ak. rok 2010/2011 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Kurs je zaměřen na efektivní čtení a porozumění angl. textu s následnou diskusí. Práce s různými typy textů (běžných, populárně vědeckých a odborných), různé techniky čtení (scanning, skimming, intensive reading), rozšiřování běžné i odborné slovní zásoby. Kurs je vhodný i jako průprava pro zkoušku v PGS i další typy zkoušek konaných mimo FEI VUT. Kurs je dvousemestrální.

Garant předmětu

Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si zlepší čtecí dovednosti, porozumění anglickým textům a rozšíří si jak běžnou, tak i odbornou slovní zásobu.

Cíle předmětu

Zlepšení čtecích dovedností a porozumění anglickému textu. Seznámení s různými texty a technikami čtení.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JA2/1.

Literatura studijní

Podle doporučení učitele.

Literatura referenční

Podle doporučení učitele.

Osnova přednášek

 • Úvod a program kursu
 • Analýza potřeb
 • Teoretický výklad různých čtecích technik
 • Skimming
 • Scanning
 • Čtení pro řešení problémů
 • Slovní zásoba
 • Společenské fráze
 • Úvod do idiomů
 • Odhad významu z kontextu
 • Struktura technických textů - I
 • Opakování
 • Semestrální test za zimní semestr
 • Teorie účinného čtení
 • Intenzívní čtení
 • Britský tisk - I
 • Britský tisk - II
 • Slovní zásoba
 • Struktura technických textů - II
 • Úplná rekonstrukce textu
 • Resumé delšího textu
 • Převyprávění přečteného
 • Čtení matematických výrazů
 • Čtení matematických vzorců
 • Opakování
 • Semestrální test za letní semestr

Osnova numerických cvičení

 • Organizace kursu
 • Dotazník na požadavky studentů a jeho vyhodnocení
 • Příklady různých čtecích technik a druhů textů
 • Čtení pro přežití, pro porozumění hlavní myšlence
 • Vyhledávání informace v TV programech, v inzerátech
 • Uspořádání přeházených částí textu
 • Hledání opačného významu
 • Příklady společenských frází
 • Užitečná ustálená rčení
 • Dva neúplné texty
 • Technická odvětví
 • Opakování
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Technické opravy a bezpečnost práce
 • Hledání chyb v textu
 • Příklady z britského tisku
 • Typické části britských novin
 • Hledání synonym v technickém textu
 • Texty o alternativních zdrojích energie
 • Úplná rekonstrukce textu
 • Psaní resumé
 • Presentace elektronického přístroje na základě textu
 • Příklady čtení matematických výrazů
 • Příklady čtení matematických vzorců
 • Opakování
 • Semestrální test za letní semestr

Průběžná kontrola studia

Dotazy a orientační zkoušení slovní zásoby z minulé lekce a testy porozumění čtenému

Podmínky zápočtu

Semestrální testy

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru