Detail předmětu

Obchodní angličtina 1/2

JA4 Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Kurs je zaměřen na základní jazykové dovednosti: mluvení, čtení, poslech a psaní a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu, zejména na organizaci firmy, jednotlivé funkce, žádost o místo a interview, výrobky a služby a výrobní procesy, prodej a objednávky, stížnosti, finanční záležitosti, problémy s platbami, komunikaci s obchodními partnery: telefonování, korespondenci, vyjednávání, schůze a prezentaci firmy a jejích výrobků a služeb. Studenti budou pracovat s prezenčně zapůjčenými učebnicemi.

Garant předmětu

Malíková Dagmar, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí komunikovat v situacích, se kterými se setkají v praxi: telefonovat, psát obchodní dopisy,vyjadřovat se o finančních záležitostech, výrobě, a prezentovat firmu a její výrobky a služby.

Cíle předmětu

Cílem kursu je seznámit studenty s výrazovými prostředky a základními dovednostmi,které budou používat v různých situacích v zaměstnání, zejména v souvislosti s organizací firmy a výrobou a finančními záležitostmi,žádostí o místo a interview, při komunikaci se spolupracovníky a obchodními partnery. Pozn.: Kurs je dvousemestrální.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti na úrovni pokročilé nebo vyšší angličtiny.

Literatura studijní

Podle doporučení učitele.

Literatura referenční

 • V. Hollett: Business Objectives, Oxford University Press
 • L. Jones and R. Alexander: New International Business English, Cambridge University Press
 • I. Mackenzie: Financial English, Language Teaching Publications, Hove, England
 • V. Hollett: Meeting Objectives, Oxford University Press
 • A. Ashley: Commercial Correspondence, Oxford University Press
 • Authentic materials

Osnova přednášek

 • Struktura firmy
 • Zaměstnání, postavení ve firmě
 • Aktivity firmy, výsledky
 • Žádost o místo
 • Interview
 • Telefonování
 • Pracovní schůzky
 • Popis výrobků
 • Prodej
 • Stížnosti a omluvy
 • Popis výrobního procesu
 • Pokyny a návody
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Návštěva ve firmě
 • Společenské události
 • Schůze
 • Vyjednávání
 • Finanční záležitosti
 • Rozpočet, účetnictví
 • Fakturace, platby
 • Prezentace
 • Hlavní části prezentace
 • Trendy
 • Závěr prezentace
 • Otázky a odpovědi
 • Semestrální test za letní semestr

Osnova numerických cvičení

 • Firma, její struktura, prostory, zařízení
 • Zaměstnání, popis práce
 • Cíle, aktivity a výsledky firmy
 • Žádost o místo, životopis
 • Vzdělání, praxe, zájmy, dosažené výsledky, plány
 • Telefonování, předávání vzkazů, výměna informací, písemné potvrzení dohody
 • Sjednávání schůzek, denní rozvrh, pozvání
 • Tvary a rozměry, materiály, vlastnosti, technická data
 • Nabídka zboží, objednávky, dodávky, ceny
 • Stížnosti, závady, písemná stížnost, omluva
 • Popis výrobního procesu, ústní a písemný
 • Návody, žádosti
 • Opakování, test za zimní semestr 
 • Exkurze ve firmě, poskytování informací
 • Společenská konverzace s obchodními partnery, péče o hosty
 • Řízení schůze, návrhy, souhlas, nesouhlas
 • Vyjednávání o cenách dodací lhůtě, podmínkách
 • Formy peněz, měny, ceny
 • Příjmy a výdaje, sestavování rozpočtu
 • Vyplňování faktur, potvrzení plateb, žádost o provedení platby
 • Příprava prezentace, úvod, uvítání, představení, hlavní body
 • Příprava hlavních částí prezentace, spojovací slova, vysvětlivky k obrázkům
 • Popis grafů. matematické výrazy
 • Závěr prezentace, souhrn
 • Odpovědi na otázky, kladení otázek
 • Opakování, test za letní semestr 

Průběžná kontrola studia

průběžné hodnocení, prezentace

Podmínky zápočtu

semestrální test

Nahoru