Course details

Culture of Speech and the Generation of Texts

IKPT Acad. year 2010/2011 Winter semester 5 credits

Current academic year

Course offers theoretical introduction to communication studies, etiquette, formal presentation togehter with practical communication training, rhetoric and presentation training. Part of the course deals with standards and regulations of written personal documents as well education texts.

Guarantor

Jílek Martin, Ing. (DFL FEEC BUT)

Language of instruction

Czech

Completion

Credit (oral)

Time span

39 hrs lectures, 13 hrs exercises

Department

Cabinet of additional pedagogical studies (KDPS DFL FEEC BUT)

Lecturer

Fiľová Petra, Mgr. (DFL FEEC BUT)
Malovaná Kateřina, Mgr. (DFL FEEC BUT)

Instructor

Fiľová Petra, Mgr. (DFL FEEC BUT)
Malovaná Kateřina, Mgr. (DFL FEEC BUT)

Subject specific learning outcomes and competences

Principles of effective communication, norms of formality protocol, history of rhetoric, rules of voice hygiene, process of formal presentation realization, writting personal correspondence, education texts creating.

Learning objectives

Basic knowledge of formality protocol, enlergement of communication and presentation skills, often used in the education practice.

Prerequisite kwnowledge and skills

To be interested in given problems, and to have the minimum knowledge in writing.

Study literature

 • Wieke, T.: Rétorika v praxi. Praha, REBO Productions, 2005 (in Czech).
 • Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003 (in Czech).
 • Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005 (in Czech).
 • Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press, 1995 (in Czech).
 • Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985 (in Czech).
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství, 1992 (in Czech).
 • Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar, 1995 (in Czech).
 • Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995 (in Czech).
 • Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha, 1996 (in Czech).
 • Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha, 2000 (in Czech).
 • Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel, 1992 (in Czech).
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996 (in Czech).
 • Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004 (in Czech).
 • Morris, D.: Body Talk. Praha, Ivo Železný, 1999 (in Czech).
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz (in Czech).

Fundamental literature

 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003 (in Czech).
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000 (in Czech).
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing, 1993 (in Czech).
 • Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada, 1995 (in Czech).
 • Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002 (in Czech).
 • Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001 (in Czech).

Syllabus of lectures

 1. Communication
 2. Formality protocol
 3. Rhetoric
 4. Presentation
 5. Creating the texts

Syllabus - others, projects and individual work of students

 1. Individual presentation
 2. Group presentation or teaching

Progress assessment

Personal presence on at least 75 % of the lectures.

Exam prerequisites

Personal presence on at least 80 % of the lectures, compilation of an intelligible text.

Course inclusion in study plans

 • Programme IT-BC-3, field BIT, any year of study, Elective
Back to top