Detail předmětu

Marketing

MAR Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Ústav managementu (UM FP VUT)

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku. Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...), o seznámení se s metodami analýz jejich potřeb a očekávání, o objasnění principů využití nástrojů marketingového řízení pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení možných způsobů využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve firmě.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládá se znalost ekonomických a manažerských kategorií a pojmů.

Literatura referenční

  • KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4
  • MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5

Osnova přednášek

  1. Zařazení marketingu do kontextu manažerských aktivit podnikového vedení
  2. Obecné podmínky efektivního uplatnění marketingu
  3. Segmentace zákazníků
  4. Nástroje marketingového řízení
  5. Marketingový výzkum
  6. Marketingová strategie
  7. Soudobé směry v marketingu

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení dvou domácích úloh a půlsemestrálního testu. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Kontrolovaná výuka

Účast studentů na výuce se řídí platnými vymezeními studijního řádu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru