Detail předmětu

Multimédia

MUL Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 15 cvičení, 24 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Řezníček Ivo, Ing. (UPGM FIT VUT)
Ševcovic Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Široký Vít, Ing. (UPGM FIT VUT)
Šolony Marek, Ing., PhD. (UPGM FIT VUT)
Vanek Juraj, Ing. (UPGM FIT VUT)
Žák Pavel, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Literatura studijní

 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X

Literatura referenční

 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7

Osnova přednášek

ROZPIS BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN!!!
 1. Úvod do multimédií, vztah zpracování signálu a multimédií, struktury zpracování signálu (Zemčík, 8.2.2011) slajdy
 2. Formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování (Řezníček 15.2.2011) slajdy
 3. Windows API pro práci se zvukem a videosignálem I (Žák, 22.2.2011) slajdyslajdy
 4. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem (Zemčík, 1.3.2011) slajdy, doc1, doc2
 5. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem (Zemčík, 8.3.2011) slajdy, pomůcka
 6. Frameworky (FFMPEG), kodeky, kontejnery (Bařina 15.3.2011) slajdy slajdy
 7. Rozhraní pro práci s multimédii (MCI), Windows API funkce pro video, zvuk a rastrové operace Windows (22.3. Zemčík) slajdy, slajdyslajdy
 8. Komprese zvuku (František Grézl 29.3.2011) slajdy
 9. Odpadlo (děkanský půlden, den zavřených dveří)  
 10. Komprese obrazu a videa (Zemčík, Bařina  12.4.2011) slajdy, slajdy
 11. Test, Rozhraní DirectX - operace se zvukem (Řezníček 19.4.2011) slajdy
 12. Rozhraní DirectX - obraz (Polok 26.4.2011, slajdy) slajdy
 13. Závěr předmětu (Zemčík 3.5. 2011)

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
 2. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 3. Rastrové operace Windows API
 4. Zpracování videosekvencí
 5. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu

Průběžná kontrola studia

Test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru