Detail předmětu

Němčina pro Evropu

NEV Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Témata z oblastí vysokoškolského studia (studium v zahraničí, jak se ucházet o studijní pobyt popř. práci v Německu), financí (peníze, měna, hospodářství), evropského životního prostoru (naše země v rámci EU), perspektiv a technologií budoucnosti (genové technologie, obnovitelné zdroje energie, informační a komunikační procesy).

Garant předmětu

Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. mět informovat o svých zkušenostech. Umět zdůvodnit a vysvětlit. Umět informovat o svých plánech a úmyslech. Umět podat informaci a získat informaci. Schopnost pracovat s odbornými texty (čtení, porozumění, prezentace).

Cíle předmětu

Rozšíření znalosti němčiny studentů tak, aby je mohli dál uplatnit při studiu nebo ve svém dalším povolání. Dovedení studentů se znalostí němčiny na úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky přibližně na úroveň B2.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost německého jazyka v rámci středoškolského studia bez složení maturitní zkoušky nebo absolvování předmětů JN2 nebo JN3.

Literatura studijní

 • Goethe-Institut: Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben. Studienbegleitender Deutschunterricht B2/C1, Goethe-Institut, TR-Izmir.
 • Baumgartner, L.: Podpůrné texty.

Osnova numerických cvičení

 1. Vysoké školy a university (Hochschulen und Universitäten).
 2. Studium a praxe v zahraničí (studijní pobyt, ucházení se o studium, práci ...)
 3. Interkulturní rozdíly.
 4. Člověk a prostor (Mensch und Raum).
 5. Evropský životní prostor.
 6. Česko v rámci EU.
 7. Peníze, finance, měna (Geld, Finanzen, Währung).
 8. O penězích, v bance.
 9. Reakce na euro.
 10. Konvergenční kritéria.
 11. Budoucí perspektivy a technologie budoucnosti (Zukunftsperspektiven und Zukunftstechnologien).
 12. Informační a komunikační procesy.
 13. Obnovitelné zdroje energie. Prognózy a realita.

Kontrolovaná výuka

Aktivní účast ve výuce, závěrečná zkouška (50 - 100 bodů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru