Detail předmětu

Návrh, správa a bezpečnost

NSB Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnost v operačních systémech. Autentizace, autorizace a účtování. Systémy IDS a IPS. Firewally a řízení provozu. Virtuální privátní sítě. Provoz a správa počítačových sítí. Provoz a správa aplikací. Zálohování. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Kabelážní systémy. Návrh počítačových sítí. Pokročilé směrování.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Čejka Rudolf, Ing. (CVT FIT VUT)

Cvičící

Čejka Rudolf, Ing. (CVT FIT VUT)
Dittrich Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou schopni se orientovat v návrhu počítačových sítí a v rozšířených síťových službách.

Cíle předmětu

Seznámit s návrhem počítačových sítí, rozšířenými službami, se správou a zabezpečením počítačových systémů a sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní orientace v počítačových sítích a operačních systémech.

Literatura studijní

 • Stallings, W.: Network Security Essentials, 3. vydání, Prentice Hall, 2007, ISBN 0-13-238033-1
 • Wayne, L.: Cisco Networking Academy Program CCNP 1-4, Cisco Press, 2004-2005, ISBN 1-58713-135-8, 1-58713-145-5, 1-58713-143-9, 1-58713-141-2
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7

Literatura referenční

 • Stallings, W.: Network Security Essentials, 3. vydání, Prentice Hall, 2007, ISBN 0-13-238033-1
 • Wayne, L.: Cisco Networking Academy Program CCNP 1-4, Cisco Press, 2004-2005, ISBN 1-58713-135-8, 1-58713-145-5, 1-58713-143-9, 1-58713-141-2
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7

Osnova přednášek

 • Úvod. Bezpečnost počítačových sítí.
 • Bezpečnost v operačních systémech.
 • Autentizace, autorizace a účtování.
 • Systémy IDS a IPS.
 • Firewally a řízení provozu.
 • Virtuální privátní sítě.
 • Provoz a správa počítačových sítí.
 • Provoz a správa aplikací.
 • Zálohování.
 • Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.
 • Kabelážní systémy.
 • Návrh počítačových sítí.
 • Pokročilé směrování.

Osnova počítačových cvičení

 • Pokročilé autentizace - Kerberos, 802.1x, Radius
 • Řízení provozu pomocí front (AltQ)
 • Vytváření VPN sítí, certifikační autorita
 • Monitorování síťového provozu - NetFlow, sFlow, SNMP apod.

Průběžná kontrola studia

Práce v laboratoři (4 x 5 bodů) a průběžné testy (4 x 5 bodů).

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou je účast na laboratorních cvičeních, test v laboratořích a závěrečná zkouška.

Podmínky zápočtu

Absolvování všech testů (4 testy za semestr), celkové hodnocení během semestru min. 20 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru