Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací

PDI Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Distribuované databázové systémy. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM.  Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 10 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

Cíle předmětu

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Literatura studijní

 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems. Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130313580
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 1, The Sockets Networking API, 2004, ISBN: 0131411551
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 2, Interprocess Communications, 1999, ISBN: 0130810819

Literatura referenční

 • Tanenbaum, A., Steen, M.: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931

Osnova přednášek

 1. Obecná charakteristika distribuovaných prostředí
 2. Typy distribuovaných prostředí
 3. Komunikace v diostribuovaných prostředích
 4. Distribuované operační a souborové systémy
 5. Synchronizace a transakce
 6. Kosistence a replikace
 7. Návrh a modelování distribuovaných aplikací 
 8. RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP
 9. CORBA, Real-time CORBA, COM, DCOM
 10. Architektury pro distribuované řídící systémy
 11. Time-triggered distribuované architektury
 12. Klustery, Bezpečnost v distribuovaných aplikacích
 13. Programovací jazyky pro rozsáhlé distribuované systémy

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikací pro vybraná distribuovaná prostředí, vytvořená v jazyce UML.
 • Implementace vybraných aplikací pro zvolená distribuovaná prostředí.

Průběžná kontrola studia

Analýza požadavků a návrh projektů, vypracování dvou projektů, prezentace projektů, půlsemestrální test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru