Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

PDS Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Bezpečnostní kódy a správa chyb. Bitová a paketová synchronizace. Architektura přepínačů, přepínaní pomocí návěští. Správa chyb na úrovni paketů. Architektura směrovačů, teorie front. Skupinové adresování a směrování. Směrování mezi AS pomocí BPG. Směrování v sítích IPv6. Směrování v bezdrátových a senzorových sítích. Plánování zdrojů a zajištění kvality. Protokolové inženýrství. Formální specifikace a verifikace síťové komunikace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Literatura studijní

 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-39861-3
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • Varghese, G.: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
 • Medhi, D., Ramasamy, K.: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • Stallings, W.: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
 • Roth, R.N.: Introduction to Coding Theory, Cambridge University Press, 2006.

Literatura referenční

 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-39861-3
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • Varghese, G.: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
 • Medhi, D., Ramasamy, K.: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • Stallings, W.: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
 • Roth, R.N.: Introduction to Coding Theory, Cambridge University Press, 2006.

Osnova přednášek

 1. Teorie informace, bezpečnostní kódy a správa chyb.
 2. Bitová a paketová synchronizace.
 3. Architektura přepínačů.
 4. Přepínání pomocí návěští (label switching).
 5. Správa chyb na úrovni paketů.
 6. Architektura směrovačů.
 7. Teorie front, sítě front.
 8. Skupinové adresování a směrování.
 9. Směrování BGP. Směrování v sítích IPv6.
 10. Směrování v bezdrátových a senzorových sítí.
 11. Plánování zdrojů a kvalita služeb.
 12. Protokolové inženýrství.
 13. Formální specifikace a verifikace.

Osnova laboratorních cvičení

 • Směrování pomocí protokolu BGP.

Osnova počítačových cvičení

 1. Bezpečnostní kódy.
 2. Programování v knihovně Libnet. Modelování a simulace v Omnet++.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Návrh, modelování a implementace jednoduchého přepínače.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Nahoru