Detail předmětu

Pokročilá počítačová grafika

PGP Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Reprezentace scény dynamické vizualizace, matematické a procedurální textury - generování, zobrazování a animace, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, návrh a implementace animačního systému kloubových struktur, dynamika v počítačové animaci, animace měkkých objektů, animace mimiky a pohybu postav, speciální metody zobrazování ("nerealistické zobrazování").

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Navrátil Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zuzaňák Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučí se i praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti si procvičí týmovou práci na projektech, práci s literaturou a praktickou znalost jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Seznámit se s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučit se praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012

Literatura referenční

 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C., Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN:1558602771
 • Ebert, D., S. et al., Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228760-6 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X

Osnova přednášek

 1. Úvod, omezení počítačové grafiky (slajdy Zemčík 21.9.)
 2. Rozsáhlé scény, level of detail (slajdy Kršek 5.10.)
 3. Zobrazování krajiny (slajdy Bartoň 12.10.)
 4. Geometrická algebra, drobný úvod do holografie  (slajdy a slajdy Zemčík, 19.10.)  
 5. Fotorealistcké zobrazování, radiozita, optimalizace sledování paprsku (slajdy, program pray pro ray-tracing, další slajdy (Zemčík 26.10.)
 6. Výpočty viditelnosti, stínové mapy, globální osvětlení, real-time radiozita (slajdy Vanek, slajdy Navrátil, 2.11.)
 7. Zobrazování scén s velkým rozsahem - HDR (slajdy a video), nerealistické zobrazování (Zemčík slajdy 9.11.)
 8. Haptic a stereozobrazení (Sochor, FI MU, 16.11.)
 9. Virtuání a rozšířená realita (Beran, 23.11.)
 10. Hostovská přednáška, pravděpodobně, "něco o CUDA" (M. Frydrych, NVidia, Helsinki, 30.11. jen do cca 11:00, M. Frydrych musí odjet dříve kvůli počasí)
 11. Holografie (7.12., Petr Lobaz ZČU Plzeň)
 12. Test, Shadery (slajdy Havel 14.12.)
 13. NENÍ přednáška (omylem přesunuta až za konec semestru, nebude ani zkoušeno), téma bude ale k dispozici na video serveru - Animace kloubních soustav, "motion capture" (Fědor, Illusion Softworks slajdydruhé slajdy)

Témata přednášek jsou orientační a budou v průběhu semestru aktualizována.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávané projekty (viz informace k projektům v IS)

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru