Detail předmětu

Pokročilé komunikační systémy

PKS Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Stav vývoje sítí: hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích. Teorie digitálních přenosových sítí, vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Teorie přenosových systémů SDH a PDH, Protokoly linkové vrstvy - HDLC, Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, ISDN protokoly, základní a doplňkové služby, Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1), Technologie xDSL, Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM, Moderní mobilní sítě - GPRS, EDGE, UMTS, Směrování v mobilních sítích, Telefonování přes datové sítě - VoIP, Pozemní digitální vysílání - DVB-T.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 8 hod. laboratoře, 5 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 10 laboratoře, 10 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.

Literatura studijní

 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, studijní opora, Computer Press 1998, , ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X

Literatura referenční

 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6 
 • Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M., Strober, T.: Pervasive Computing (2nd edition), Springer 2003, ISBN 3-540-00218-9
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998,, ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X
 • Walrand, J., Varaiya, P.: High-Performance Communication Networks, Morgan Kaufmann 1996

Osnova přednášek

 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích.
 2. Elektrická rozhraní mezi médiem a koncovým zařízením, vlastnosti vedení.
 3. Datový okruh a datový spoj, modemy v základním a přeloženém pásmu. 
 4. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
 5. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 6. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 7. ISDN - Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 8. SIGTRAN
 9. Technologie xDSL
 10. Přepínání rámců, přepínání buněk.
 11. Bezdrátové a mobilní sítě - Analogový systém NMT a digitální systém GSM a UMTS 

Osnova laboratorních cvičení

 1. Spektrální analýza signálů
 2. Analýza ISDN komunikace
 3. Analýza SIGTRAN komunikace
 4. Analýza GSM komunikace

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří

Podmínky zápočtu

Získání min. 15 bodů v průběhu semestru
Nahoru