Detail předmětu

Počítačová podpora konstruování

IPPK Ak. rok 2010/2011 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do problematiky CAD/CAM. Technické vybavení systémů, programové prostředky. Normalizace v oblasti CAD. Projektování a konstruování s výpočetní technikou. Realizace CAD v oblasti projektování el. strojů a přístrojů. Postup zavádění CAD do praxe. Efektivita počítačové podpory. Praktická cvičení v AutoCAD, programování v AutoLISPu, navrhování a konstruování komponent el. strojů a přístrojů. Animace a vizualizace (3D Studio MAX). Prohlídka externích konstrukčních pracovišť.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet (ústní)

Rozsah

65 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o CAD systémech, o možnostech programování v nich a základech počítačové animace a vizualizace.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Informace o CAD systémech.

Cíle předmětu

Cílem je zvládnutí konstrukce elektrických strojů a přístrojů pomocí AutoCADu, vytváření nových funkcí a využití dalších programů při animaci a vizualizaci.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Práce s osobním počítačem.

Literatura studijní

 • Omura, G.: Mistrovství v AutoCADu, Computer Press

Literatura referenční

 • 3D Studio - Reference Manual, Autodesk, Inc
 • AutoCAD - Reference Manual, Autodesk, Inc

Osnova počítačových cvičení

 1. Základní pojmy a principy AutoCADu, opakování
 2. Geometrický kalkulátor, bloky, externí reference v AutoCADu
 3. Pokročilé konstruování
 4. Objemové modelování
 5. Samostatná práce ve 3D
 6. Vlastnosti a funkce 3D Studia MAX
 7. Základy AutoLISPu
 8. Funkce AutoLISPu
 9. Speciální typy dat v AutoLISPu
 10. Samostatná práce v AutoLISPu
 11. Animace a vizualizace
 12. Návštěva projekčních pracovišť
 13. Zápočet

Průběžná kontrola studia

 • Aktivita v laboratořích.
 • 1 povinný písemný test.
 • Úlohy a projekty.

Kontrolovaná výuka

Testy 40/100, projekty 60/100.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 50 bodů ze všech aktivit v předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru