Detail předmětu

Robotika

ROB Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Prvky a struktura stacionárních průmyslových robotů. Kinematické konfigurace průmyslových robotů. Kinematika. Řešení inversní kinematické úlohy. Singularity. Dynamika. Rovnice pohybu. Plánování dráhy. Řízení v kartézském souřadnicovém systému, řízení v kloubovém souřadnicovém systému. Prvky a struktura mobilních robotů (MR). Modely a řízení některých kinematických struktur MR. Senzorické systémy MR. Sebelokalizace MR. Mapy prostředí. Plánování trajektorie MR. Spolupráce člověk - MR, telepresence. Kooperující MR. Umělá inteligence v robotice. Mikroroboty, netradiční pohony MR.

Garant předmětu

Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 20 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Cvičící

Marvan Aleš, Ing. (UITS FIT VUT)
Novotný Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o současném stavu a trendech v robotice. Získají praktické znalosti z konstrukce, obsluhy a použití robotů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se současným stavem a vývojem v oblasti robotiky. Naučit studenty základní teorii řízení robotů. Seznámit studenty s vlastnostmi robotických systémů a připravit je na obsluhu,údržbu a zavádění takových systémů.

Literatura studijní

 1. Craig, J., J.: Introduction to Robotics: Mechanics and Control, Prentice Hall, 2003, ISBN 0201543613
 2. Murphy, R., R.: An Introduction to AI Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents), Bradford Books, 2000,  ISBN 0262133830
 3. Šolc, F.: Robotické systémy, VUT v Brně, 1990

Literatura referenční

 1. Nolfi, S., Floreano, D.: Evolutionary Robotics : The Biology, Intelligence, and Technology of Self-Organizing Machines (Intelligent Robotics and Autonomous Agents), Bradford Books, 2004, ISBN 0262640562
 2. Holland, J., M.: Designing Autonomous Mobile Robots: Inside the Mind of an Intelligent Machine, 2003, ISBN 0750676833
 3. Craig, J., J.: Introduction to Robotics: Mechanics and Control, Prentice Hall, 2003, ISBN 0201543613
 4. Sciavicco, L., Siciliano, B.: Modelling and Control of Robot Manipulators (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing), Springer Verlag, 2000, ISBN 1852332212
 5. Murphy, R., R.: An Introduction to AI Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents), Bradford Books, 2000,  ISBN 0262133830 
 6. Laumond, J., P.: Planning Robot Motion, Springer-Verlag, 1998, ISBN 3540762191  
 7. Spong, M., Vydyasagar, M.: Robot Dynamics and Control, J. Willey, 1989, ISBN 047161243X

Osnova přednášek

 1. Historie, vývoj, trendy vývoje robotů. Základní pojmy z oblasti robotiky. Oblasti použití robotů. Hobby robotika.
 2. Přehled vývoje stacionárních a mobilních robotů. Nejznámější projekty. Využití v civilní a vojenské oblasti. Charakteristické údaje, jejich kinematické struktury.
 3. Kinematika a statika. Přímá a inverzní úloha kinematiky.
 4. Plánování dráhy v kartézských a kloubových souřadnicích. Dynamika pohybu stacionárních robotů.
 5. Modely a řízení stacionárních robotů.
 6. Efektory a senzory. Typy a způsob jejich aplikace.
 7. Základní vlastnosti mobilních robotů. Model a řízení kolových mobilních robotů.
 8. Základní algoritmy "vidění" robotů. Využití kamer, laserových dálkoměrů, sonarů.
 9. Tvorba mapy okolí a lokalizace robotů. Analýza některých známých metod. Příklady použití.
 10. Globální a lokální navigace mobilních robotů. Základní prostředky a metody navigace robotů. Příklady.
 11. Metody plánování řešení úloh.
 12. Plánování trajektorie, lokální a globální metody. Analýza potenciálních metod a jejich úpravy na plánování trajektorie mobilních robotů ve strukturovaném prostředí s překážkami.
 13. Využití neuronových sítí a jiných netradičních metod při řízení a navigaci robotů.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Seznámení s robotickou laboratoří.
 2. Monitorování senzorů robota Trilobot.
 3. Jednoduché programování robota Trilobot.

Osnova ostatní - projekty, práce

Projekt realizovaný na robotu Trilobot z oboru umělé inteligence.

Průběžná kontrola studia

 1. Půlsemestrální písemný test.
 2. Hodnocený projekt s obhajobou.

Podmínky zápočtu

 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru