Detail předmětu

Číslicové zpracování signálů

SIG Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Úvod do teorie číslicového zpracování signálů. Digitalizace signálu. A/D a D/A převodníky. Architektury procesorů pro zpracování signálů. Generace a architektury DSP různých výrobců. Reprezentace dat v pevné a pohyblivé řádové čárce. Instrukční soubor. Programování signálových procesorů. Vývojové prostředky. Programování DSP algoritmů (diskrétní konvoluce, korelace, číslicové filtry IIR, FIR, LMS, DFT, FFT a IFFT). Zpracování řečových a hudebních signálů na DSP. Zpracování obrazových dat na DSP. Specializované DSP architektury na bázi FPGA. Návrh vestavěných systémů s DSP. Příklady komplexních DSP systémů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. pc laboratoře, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 15 půlsemestrální test, 10 cvičení, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou schopni naprogramovat základní algoritmy číslicového zpracovaní signálů na DSP procesorech s použitím profesionálních návrhových systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s algoritmy číslicového zpracování signálů a s programováním multimediálních aplikací na signálových procesorech.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály v elektronické formě.
 • http://www.dspvillage.ti.com

Literatura referenční

 • Lyons, R.G.: Understanding Digital Signal Processing, Prentice Hall PTR; 2 vydání, 2004, 688 s, ISBN 0131089897.

Osnova přednášek

 • Úvod do teorie číslicového zpracování signálů.
 • Digitalizace signálu. A/D a D/A převodníky.
 • Architektury procesorů pro zpracování signálů. Generace a architektury DSP různých výrobců.
 • Reprezentace dat v pevné a pohyblivé řádové čárce. Instrukční soubor.
 • Programování signálových procesorů. Vývojové prostředky.
 • Programování DSP algoritmů I. (diskrétní konvoluce, korelace).
 • Programování DSP algoritmů II. (číslicové filtry IIR, FIR a LMS).
 • Programování DSP algoritmů III. (DFT, FFT a IFFT).
 • Zpracování řečových signálů na DSP.
 • Zpracování hudebních signálů na DSP.
 • Zpracování obrazových dat na DSP.
 • Specializované DSP architektury na bázi FPGA.
 • Návrh vestavěných systémů s DSP.
 • Příklady komplexních DSP systémů .

Osnova počítačových cvičení

 • Vývojové desky DSP. Návrhové systémy. Programování DSP.
 • Implementace základních DSP algoritmů I.
 • Implementace základních DSP algoritmů II.
 • Implementace vzorové DSP aplikace.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální DSP projekt v rozsahu 5 hodin.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška, protokol o 4 počítačových laboratorních úlohách a vypracování projektu v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování 4 počítačových laboratorních úloh a vypracování projektu.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Nahoru