Detail předmětu

Inteligentní systémy

SIN Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Pojem inteligentní systém, modelování inteligentních systémů, využití simulace v návrhu systémů, práce s nejistou a neúplnou informací, základy "soft computing", agentní a multiagentní architektury, učící se adaptivní systémy, zpětnovazební učení, plánování, aplikace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. cvičení, 2 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 15 půlsemestrální test, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají přehled o principech a metodách vývoje inteligentních systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy umělé inteligence: Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru. Základy modelování a simulace: Systém, model, simulace, simulační čas, systémy s diskrétními událostmi, simulace spojitých systémů.

Literatura studijní

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Sutton, R.S., Barto, A.G.: Reinforcement Learning - An Introduction, The MIT Press, Cambridge, MA, 1992
 3. Mitchel, T.: Machine Learning. McGraw Hill, 1997
 4. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557

Literatura referenční

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Sutton, R.S., Barto, A.G.: Reinforcement Learning - An Introduction, The MIT Press, Cambridge, MA, 1992
 3. Mitchel, T.: Machine Learning. McGraw Hill, 1997
 4. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557

Osnova přednášek

 1. Úvod. Přehled problematiky inteligentních systémů
 2. Agentní systémy, agentní architektury
 3. Simulační modelování ve vývoji inteligentních systémů
 4. Fuzzy logika a fuzzy řízení
 5. Učící se systémy. Neuronové sítě
 6. Genetické algoritmy, genetické programování
 7. Markovské rozhodovací procesy
 8. Zpětnovazební učení
 9. Plánování a rozvrhování
 10. Robotické systémy
 11. Multiagentní systémy
 12. Vybrané aplikace
 13. Dodatky, Závěr

Osnova numerických cvičení

 1. Jazyky pro umělou inteligenci
 2. Základy Smalltalku
 3. Modelování na bázi DEVS
 4. Modelování inteligentních systémů
 5. Simulovaná robotika

Osnova laboratorních cvičení

 1. Prerekvizity k modelování inteligentních systémů
 2. Modelování inteligentních systémů

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální projekt - simulační model jednoduchého inteligentního systému

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Cvičení u počítače
 • Individuální projekt

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, 1. ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, MMI, MMM, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina M
 • Program IT-MGR-2, obor MGM., MIN., MIS., MPS, 1. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MIN, MSK, 2. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, libovolný ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, 1. ročník, povinně volitelný skupina B
Nahoru