Detail předmětu

Výtvarná informatika

VIN Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do výtvarné informatiky, počítačová tvorba v kontextu zobecněné estetiky, stručná historie počítačového umění ve světě i doma, esteticky produktivní funkce (periodické funkce, cyklické funkce, spirální křivky, superformule), výtvarné algoritmy s náhodnými parametry (generátory pseudonáhodných čísel s různým rozložením, kombinace generátorů), geometrické substituce (iterace transformací, graftály), fraktální grafika (dynamika v komplexní proměnné, 3D řezy kvaternionů, Lindenmayerovy přepisovací gramatiky, křivky vyplňující prostor, iterované systémy afinních transformací, modelování terénu apod.), chaotické atraktory (diferenciání rovnice), dekorativní uzly (topologie, grafy), periodické mozaiky (grupy symetrií, grafy, gramatiky), neperiodické mozaiky (hierarchické, spirální, aperiodické dláždění), výtvarná estetika (obrazové formáty, kompoziční pravidla, barevné kontrasty), výtvarné zpracování obrazu (konvoluční filtry, hloubka ostrosti, nefotorealistické zobrazování, morphing, warping. apod.), exaktní estetika (numerická krása, matematické hodnocení proporcí, kompozice a estetické informace).

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 50 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Staudek Tomáš, Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s principy aplikace matematiky a informatiky ve výtvarném umění, s příklady aplikovaného počítačového umění, jeho historií, současnými tendencemi i výhledy do budoucna, naučí se praktickým dovednostem z oblasti výtvarné informatiky a dokáží prakticky realizovat výtvarné práce s pomocí počítače.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy matematiky a informatiky ve výtvarném umění, seznámit se s příklady aplikovaného počítačového umění, jeho historií, současnými tendencemi i výhledy do budoucna, naučit se praktickým dovednostem z oblasti výtvarné informatiky a prakticky realizovat výtvarnou tvorbu s pomocí počítače.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Výtvarné cítění, základní matematické znalosti, základní znalosti principů počítačové grafiky.

Literatura studijní

 • Adams, C. C.: The Knot Book. Freeman, New York, 1994.

 • Barnsley, M.: Fractals Everywhere. Academic Press, Inc., 1988.

 • Emmer, M., ed.: Mathematics and Culture II: Visual Perfection. Mathematics and Creativity. Springer Verlag, 2005.

 • Emmer, M., ed.: The Visual Mind II. The MIT Press, 2005.

 • Glasner, A. S.: Frieze Groups. In: IEEE Computer Graphics & Applications, pp. 78-83, 1996.

 • Moon, F.: Chaotic and Fractal Dynamics. Springer-Verlag, New York, 1990.

 • Ngo, D. C. L et al. Aesthetic Measure for Assessing Graphic Screens.  In: Journal of Information Science and Engineering, No. 16, 2000.

 • Peterson, I.: Fragments of Infinity: A Kaleidoscope of Math and Art.  John Wiley & Sons, 2001.

 • Prusinkiewicz, P., Lindenmayer, A.: The Algorithmic Beauty of Plants.  Springer-Verlag, New York, 1990.

 • Schattschneider, D.: Visions of Symmetry (Notebooks, Periodic Drawings, and Related Work of M. C. Escher). W. H. Freeman & Co., New York, 1990.

 • Sequin, C. H.: Procedural Generation of Geometric Objects. University of California Press, Berkeley, CA, 1999.

 • Spalter, A. M.: The Computer in the Visual Arts. AddisonťWeslley Professional, 1999.

 • Turnet, J. C., van der Griend, P. (eds.): History and Science of Knots.  World Scientific, London, 1995.

Literatura referenční

 • Bentley, P. J.: Evolutionary Design by Computers. Morgan Kaufmann, 1999.

 • Bruter, C. P.: Mathematics and Art. Springer Verlag, 2002.

 • Deussen, O., Lintermann, B.: Digital Design of Nature: Computer Generated Plants and Organics. X.media.publishing, Springer-Verlag, Berlin, 2005.

 • Grünbaum, B., Shephard, G. C.: Tilings and Patterns. W. H. Freeman, San Francisco, 1987.

 • Lord, E. A., Wilson, C. B.: The Mathematical Description of Shape and Form. John Wiley & Sons, 1984.

 • Kapraff, J.: Connections: The Geometric Bridge Between Art and Science.  World Scientific Publishing Company; 2nd edition, 2002.

 • Livingstone, C.: Knot Theory. The Mathematical Association of America, Washington D.C., 1993.

 • Mandelbrot, B.: The Fractal Geometry of Nature. W. H. Freeman, New York - San Francisco, 1982.

 • Paul, Ch.: Digital Art (World of Art). Thames & Hudson, 2003.

 • Peitgen, H. O., Richter, P. H.: The Beauty of Fractals. Springer-Verlag, Berlin, 1986.

 • Pickover, C. A.: Computers, Pattern, Chaos and Beauty. St. Martin's Press, New York, 1991.

 • Stiny, G., Gips, J.: Algorithmic Aesthetics; Computer Models for Criticism and Design in the Arts. University of California Press, 1978.

 • Todd, S., Latham, W.: Evolutionary Art and Computers. Academic Press Inc., 1992.

Osnova přednášek

 1. Informační přednáška
  Úvodní povídání o čem bude semestr
 2. Zobecněná estetika
  Počítač v umění podle Rogera Cailloise
 3. Historie computer-artu
  Od analogových oscilogramů k virtuální realitě
 4. Periodické a cyklické funkce
  Od sinu a cosinu k superformuli
 5. Spirální křivky a graftály
  Spirolaterály a geometrické substituce
 6. Fraktály I
  Systémy větvení, iterované fraktály a křivky vyplňující prostor
 7. Fraktály II
  Od komplexních a hyperkomplexnich fraktálů k chaotickým atraktorům
 8. Dekorativní uzly
  Od keltských motivů k matematickému sochařství
 9. Ornamenty a mozaiky I
  Periodické mozaiky a escherovské zámkové ornamenty
 10. Ornamenty a mozaiky II
  Neperiodické (hierarchické, spirální) a aperiodické mozaiky
 11. Výtvarná estetika
  Obrazové formáty, kompoziční pravidla a barevné kontrasty
 12. Výtvarné zpracování obrazu
  Barevná tonalita, hloubka ostrosti, ořez na formát
 13. Exaktní estetika
  Matematické hodnocení proporcí, kompozice a estetické informace

Osnova počítačových cvičení

Cvičení sledují témata přednášek a jsou vedena formou výtvarné dílny (pro cvičení jsou připraveny ukázkové programy).

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Letterismus a ASCII art

 2. Digitální improvizace

 3. Generovaná grafika

 4. Kvantování funkcí

 5. Chaotické atraktory

 6. Bezkontextová grafika

 7. Nelineární transformace

 8. Fraktály kvaternionů

 9. Fraktální krajina

 10. Uzlování

 11. Zámkové mozaiky

 12. Islámský ornament

 13. Digitální koláž

Průběžná kontrola studia

 • Projekty z výtvarné dílny: až 50 bodů (10 hodnocených prací po 5 bodech)
  3 body: technická náročnost
  2 body: estetická kvalita
 • Závěrečná zkouška: až 50 bodů (aplikace pro kreativní grafiku)
  15 bodů: originalita myšlenky
  20 bodů: programátorská náročnost
  15 bodů: kvalita rozhraní

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje přednášky, individuální projekty z výtvarné dílny a závěrečnou zkoušku ve formě vlastní aplikace pro kreativní grafiku. Závěrečná zkouška má dva možné opravné termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru