Detail předmětu

Výstavba překladačů (v angličtině)

VYPe Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět diskutuje pokročilá a doplňující témata týkající se konstrukce překladačů, která svou náročností překračují bakalářskou úroveň. Tato diskuse se bude soustředit na následující tři okruhy: (I) Pokročilá témata konstrukce klasických kompilátoru: konstrukce LR rozkladových tabulek, precedenční analýza vyššího řádu, důležité metody syntaktické analýzy s návraty, pokročilé metody optimalizace. (II) Principy paralelních kompilátorů: struktura paralelního překladače, fundamentální metody paralelní syntaktické analýzy, základní modely pro paralelní překlad. (III) Formální překladové modely a jejich vlastnosti: převodníky, překladové gramatiky, vlastnosti syntaxí řízených překladů (charakterizující jazyky, nekonečná hierarchie překladů apod.), vlastnosti formálních jazyků relevantní pro překladače, moderní formální modely pro překlad.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 15 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Čermák Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Koutný Jiří, Ing. (UIFS FIT VUT)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Solár Peter, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost sestrojit náročný překladač, včetně moderního paralelního kompilátoru. Hluboká obeznámenost s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecná znalost formálních modelů pro překlad a jejich aplikací.

Cíle předmětu

Detailně objasnit konstrukci překladačů, včetně moderních paralelních kompilátorů. Podrobně se seznámit s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.

Literatura studijní

 • Češka, M., Ježek, K., Melichar B., Richta K.: Konstrukce překladačů, Praha, CZ, ČVUT, 1999, 636 s., ISBN 80-01-02028-2

Literatura referenční

 • Cooper, K.D.: Engineering a Compiler, San Francisco, Morgan Kaufmann, 2004, 879 s., ISBN 155860698X

Osnova přednášek

 • Úvod: zopakování struktury překladače.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: konstrukce LR rozkladových tabulek.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: precedenční analýza vyššího řádu.
 • Obecná syntaktická analýza: důležité metody syntaktické analýzy s návraty.
 • Pokročilé metody optimalizace.
 • Paralelní kompilátory: struktura paralelního překladače.
 • Paralelní syntaktická analýza: principy.
 • Deterministická paralelní syntaktická analýza shora dolů.
 • Deterministická paralelní syntaktická analýza zdola nahoru.
 • Generování paralelního kódu.
 • Moderní formální prostředky pro specifikaci jazyka: řízené a paralelní modely.
 • Formální prostředky pro specifikaci překladu: převodníky a překladové gramatiky.
 • Očekávané budoucí trendy, shrnutí.

Osnova ostatní - projekty, práce

Vytvoření komplikovaného kompilátoru.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška.

Kontrolovaná výuka

Písemná zkouška, vytvoření projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru