Detail předmětu

Internetové aplikace

WAP Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Internetové standardy a protokoly. Značkovací jazyky a rodina SGML a její současní členové. Technologie výstavby stránek v HTML včetně dynamických stránek a stránek se skripty JavaScript. Jazyk PHP.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 19 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Goldefus Filip, Mgr. (UIFS FIT VUT)
Mates Vojtěch, Ing. (UIFS FIT VUT)
Trmač Miloslav, Mgr. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost principů všech typů internetových aplikací. Pokročilejší znalost jejich vytváření.

Cíle předmětu

Získat znalosti umožňující používat a vytvářet internetové aplikace. Hlouběji se zabývat zejména skriptovacími a značkovacími jazyky a jejich použitím pro tvorbu internetových stránek a také výmenu dat.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

počítačové sítě, Internet, protokoly

Literatura studijní

 • Naik, D.C.: Internet standardy a protokoly, Computer Press Brno 1999, 302 str., ISBN 80-7226-146-0
 • Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 s., ISBN 80-7169-949-7
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Škultéty, R.: JavaScript - programujeme internetové aplikace, Computer Press 2001 Praha,  208 s., ISBN 80-7226-457-5
 • Komplexní sada elektronických opor

Literatura referenční

 • Naik, D.C.: Internet standardy a protokoly, Computer Press Brno 1999, 302 str., ISBN 80-7226-146-0
 • Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 s., ISBN 80-7169-949-7
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Škultéty, R.: JavaScript - programujeme internetové aplikace, Computer Press 2001 Praha,  208 s., ISBN 80-7226-457-5
 • Flanagan, D.: JavaScript - kompletní  průvodce, Computer Press 2002 Praha,  825 s., ISBN 80-7226-626-8
 • Beazey, D.M.: Python - podrobná referenční příručka pro programovací jazyk Python, Neocortex 2002 Praha, 429 s., ISBN 80-86330-05-2

Osnova přednášek

 1. Úvod do internetových sítí, protokoly TCP/IP, MIME, HTML.
 2. Jiné aplikační protokoly ldap, poštovní protokoly.
 3. SGML - pojem dokumentu a jeho typu, definice typů dokumentů, XML.
 4. HTML jako typ dokumentu SGML, XHTML jako typ dokumentu XML.
 5. DOM - Document Object Model.
 6. CSS.
 7. JavaScript I.
 8. JavaScript II.
 9. Klientský JavaScript - dynamické generování stránek, ovládání událostí.
 10. Serverová část aplikací - PHP I.
 11. Serverová část aplikací - PHP II. 
 12. Kombinace klientové a serverové části aplikace - AJAX.
 13. Výstavba komplexních internetových aplikací.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti IS k detailnímu řešení. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní.
 2. Specifikovat řešený problém formou neformální specifikace. Na základě této specifikace cvičící potvrdí vhodnost projektu.
 3. Formálně popsat (stačí na papíře) řešení pomocí diagramů UML (diagram použití, diagram tříd, některý vhodný dynamický diagram).
 4. Definovat rozhraní s návazným systémem formou sady dokumentů XML přicházejících a odcházejících (dokumenty popsané pomocí XML schemat či DTD).
 5. Implementovat popsané řešení tak aby byla umožněna práce (prohlížečem přes Internet) s daty v jednoduché databázi a komunikace XML dokumentů přes rozhraní.

Průběžná kontrola studia

Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Podmínky zápočtu

Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MGM., MMM, MSK, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, MIS, libovolný ročník, povinně volitelný skupina N
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MIN, libovolný ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MIN., MIS., 1. ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMI, 2. ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program IT-MGR-2, obor MPS, 1. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, 2. ročník, povinně volitelný skupina D
Nahoru