Detail předmětu

Základy financování

IZFI Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní finanční toky podniku, jejich sledování a predikování s využitím relevantních externích a interních informací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav managementu (UM FP VUT)

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základními finačními toky podniku, jejich sledováním a predikováním s využitím relevantních externích a interních informací.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti o podvojném účetnictví, základech ekonomie a základech ekonomie podniku.

Literatura studijní

 • BREALEY, R.A., MYERS, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha (překlad), Victoria Publishing, 1992, EAST Publishing, 1999, ISBN 80-85605-24-4.
 • FREIBERG, F.: Finanční teorie a financování. 1. vydání, Praha, ČVUT, 1997, 214 s., ISBN 80-01-01101-1.
 • JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z.S.: Podnikové finance. 1. vydání, Praha, Management Press, 2001, 316 s., ISBN 80-7261-025-2.
 • KONEČNÝ, M.: Finance podniku. 1. vydání, Brno, PC-DIR, 1999, 76 s., ISBN 80-214-1402-2.
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví: I. díl. 6. aktualizované vydání, Praha, Polygon, 2001, 294 s., ISBN 80-7273-047-9.
 • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. 1. vydání, Praha, Grada, 1993, 175 s., ISBN 80-85623-27-7.
 • VALACH, J., kol.: Finanční řízení podniku. Praha, EKOPRESS, 1997, 247 str., ISBN 80-901991-6-X.
 • VLACHYNSKÝ, K., kol.: Podnikové financie: I. část. 1. vydání, Bratislava, Alfa, 1993, 167 s., ISBN 80-05-01137-7.
 • VLACHYNSKÝ, K., kol.: Podnikové financie: II. část. 1. vydání, Bratislava, SÚVAHA, 1994, 175 s., ISBN 80-88727-08-1.

Literatura referenční

 • BREALEY, R.A., MYERS, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha (překlad), Victoria Publishing, 1992, EAST Publishing, 1999, ISBN 80-85605-24-4.
 • FREIBERG, F.: Finanční teorie a financování. 1. vydání, Praha, ČVUT, 1997, 214 s., ISBN 80-01-01101-1.
 • JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z.S.: Podnikové finance. 1. vydání, Praha, Management Press, 2001, 316 s., ISBN 80-7261-025-2.
 • KONEČNÝ, M.: Finance podniku. 1. vydání, Brno, PC-DIR, 1999, 76 s., ISBN 80-214-1402-2.

Osnova přednášek

 1. Finanční cíle. Principy finančního řízení.
 2. Časová hodnota peněz. Riziko a výnos.
 3. Zdroje informací pro finanční rozhodování: srovnatelnost informací, vliv inflace, hodnověrnost a neurčitost.
 4. Finanční okolí podniku.
 5. Majetková struktura podniku.
 6. Oceňování majetku podniku.
 7. Finanční struktura podniku.
 8. Zdroje financování.
 9. Základní pravidla financování.
 10. Interní zdroje financování.
 11. Metody investičního rozhodování.
 12. Řízení oběžného majetku podniku.
 13. Řízení likvidity, přehled o peněžních tocích. Shrnutí.

Osnova numerických cvičení

Cvičení budou orientována na praktické procvičování základů podnikových financí s akcentem na získávání informací a jejich využití pro rozhodování:

 • Obsah předmětu, požadavky na zápočet. Úvodní pojmy.
 • Úrok, riziko, časová hodnota peněz.
 • Úrok, riziko, časová hodnota peněz.
 • Devizový kurs.
 • Posuzování majetkové a finanční struktury podniku.
 • Posuzování majetkové a finanční struktury podniku.
 • Test.
 • Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
 • Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
 • Řízení oběžného majetku.
 • Řízení cash flow podniku.
 • Řízení cash flow podniku.
 • Test. Zápočty.

Průběžná kontrola studia

Připravenost na praktická zaměstnání, testy.

Kontrolovaná výuka

Praktická zaměstnání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru